Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Materielprojekt

Grkpbv90

Granatkastarpansarbandvagn 90 består av en granatkastarfunktion påbyggd på ett Stridsfordon 90-chassi. FMV har levererat 40 vagnar som ger soldaterna splitterskydd och ökad förmåga att understödja förbanden genom att vara snabbare på att gruppera, skjuta och omgruppera. 

Snabbare att gruppera, skjuta och omgruppera.

FMV genomförde utvecklingsprojektet som satt en granatkastarfunktion på ett Stridsfordon 90-chassi. Det har gett ökad snabbhet och skydd till besättningen.

Projektets uppgift var att ersätta dagens dragna pjäser med 40 bandgående pjäser. Dessa är levererade och ingår i befintliga grantakastarplutoner.

Stridsfordonschassina som byggts på med granatkastarfunktion levererades redan 2003-2004. De var tänkta för påbyggnad med svensk-finska Amos-pjäser men projektet avbeställdes 2008. Chassina förvaraddes torravluftade och har uppdaterats så att de, status- och säkerhetsmässigt, har en nivå som möter dagens kravställning.

Prestandamässigt möter Granatkastarpansarbandvagn 90, Grkpbv90, väl  de dragna pjäserna när det gäller eldhastighet och till det är de avsevärt snabbare på att gruppera då all materiel och personal finns i vagnarna plus att de får ett eget navigeringssystem, POS2.

Från tio till två minuter

Det här gör att plutoner med Grkpbv90 har ökad förmåga att understödja förbanden genom att vara snabbare på att gruppera, skjuta och omgruppera. En pluton med dragna pjäser grupperar på tio minuter, med Grkpbv90 kan plutonen gruppera på två minuter och kan även var beredda att omgruppera och förflytta på en minut efter sista eldöppnande.

De fyra i besättningen, förare, vagnchef och två ammunitionspersonal, kommer att vara skyddade i vagnen hela tiden. Tornet kan rikta plus, minus, 30 grader åt sidan. Större vinkel-förändring hanteras genom att hela vagnen utför så kallad centrumsväng.

Plutonens beräkningsgrupp skickar skjutelement till vagnarna. Vagnchefen, som även är skytt, behöver bara rikta och skjuta.

Granatkastarpansarbandvagn 90 skjuter

Timeline:

2003: Stridsfordon 90-chassin för Amos-projektet anskaffas och förrådställs.

2008: Amos-projektet avbryts.

2013: Konceptstudier.

2016: Kontrakt med Hägglunds-Bofors om 40 fordonsmonterade granatkastare.

2017: Skjutprov av stabilitet och riktningsprecision

2018: Provskjutning med rätt konfiguration i januari.

2018: Tester för koll mot krav i kontrakt, klart i april.

2018: Produktion av första vagnarna startade i augusti.

2019: Leverans av fyra första vagnarna i januari.

2019: Leverans av batch två om fyra vagnar i augusti, sedan fyra vagnar varannan månad.

2020: Samtliga 40 vagnar levererade

 

Från kontrakt till första leverans på tre år

Granatkastarfunktionen till Stridsfordon 90 togs fram på rekordtid. 

"Framgången stavas samarbete"

Jag skulle säga att otroligt kompetenta människor inom FMV, Försvarsmakten och industrin fick till ett mycket bra samarbete. Och då blev det ett bra resultat.

Lars Taraldsson
Projektledare för utvecklingsprojektet Grkpbv 90

Telefon: 08-7824000

E-post: kommunikation@fmv.se

Publicerad: 2020-03-05