Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Materielprojekt

Grkpbv90

Granatkastarpansarbandvagn 90, som består av en granatkastarfunktion påbyggd på ett Stridsfordon 90-chassi, kommer att ge ökad förmåga att understödja förbanden genom att vara snabbare på att gruppera, skjuta och omgruppera. 

Snabbare att gruppera, skjuta och omgruppera.

FMV driver utvecklingsprojektet som sätter ett granatkastarfunktion på ett Stridsfordon 90-chassi. Det ger ökad snabbhet och skydd till besättningen.

Projektets uppgift är att ersätta dagens dragna pjäser med 40 bandgående pjäser. Dessa kommer att ingå i befintliga grantakastarplutoner.

Stridsfordonschassina som nu byggs på med granatkastarfunktion levererades redan 2003-2004. De var tänkta för påbyggnad med svensk-finska Amos-pjäser men projektet avbeställdes 2008. Chassina har förvarats torravluftade och kommer nu att uppdateras så att de, status- och säkerhetsmässigt, får en nivå som möter dagens kravställning.

Prestandamässigt kommer Granatkastarpansarbandvagn 90, Grkpbv90 att väl möta de dragna pjäserna när det gäller eldhastighet och till det kommer de att vara avsevärt snabbare att gruppera då all materiel och personal finns i vagnarna plus att de får ett eget navigeringssystem, POS2.

Från tio till två minuter

Det här gör att plutoner med Grkpbv90 kommer att få ökad förmåga att understödja förbanden genom att vara snabbare på att gruppera, skjuta och omgruppera. En pluton med dragna pjäser grupperar på tio minuter, med Grkpbv90 kan plutonen gruppera på två minuter och kan även var beredda att omgruppera och förflytta på en minut efter sista eldöppnande.

De fyra i besättningen, förare, vagnchef och två ammunitionspersonal, kommer att vara skyddade i vagnen hela tiden. Tornet kan rikta plus, minus, 30 grader åt sidan. Större vinkel-förändring hanteras genom att hela vagnen utför så kallad centrumsväng.

Plutonens beräkningsgrupp skickar skjutelement till vagnarna. Vagnchefen, som även är skytt, behöver bara behöver rikta och skjuta.

Timeline:

2003: Stridsfordon 90-chassin för Amos-projektet anskaffas och förrådställs.

2008: Amos-projektet avbryts.

2013: Konceptstudier.

2016: Kontrakt med Hägglunds-Bofors om 40 fordonsmonterade granatkastare.

2017: Skjutprov av stabilitet och riktningsprecision i maj.

2018: Provskjutning med rätt konfiguration i januari.

2018: Tester för koll mot krav i kontrakt, klart i april.

2018: Produktion av första vagnarna startar i augusti.

2019: Leverans av fyra första vagnarna i januari.

2019: Leverans av batch två om fyra vagnar i augusti, sedan fyra vagnar varannan månad.

2020: Samtliga 40 vagnar levererade.