Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

”Det blev mycket bra”

Fyra år efter att bläcket på kontraktet torkat hade FMV levererat 40 Stridsfordon 90 med en helt nyutvecklad granatkastarfunktion. Nu avslutar FMV det framgångsrika projektet.

De är snabba på att gruppera, skjuta, förflytta sig och gruppera igen. Lägg till att besättningen arbetar skyddade inne i vagnen så har vi en förmåga som kan erbjuda ett bra understöd till de mekaniserade bataljonerna. Projektledaren på FMV Lars Taraldsson konstaterat att det blev mycket bra.

-När vi fick klartecken att gå vidare med att anskaffa en snabbrörlig granatkastarfunktion hade vi några konceptstudier bakom oss. De innehöll olika lösningar. En del av lösningarna blev till ett kontrakt med konsortiet Hägglund-Bofors i en baskonfiguration med tornlösning och två eldrör samt ett antal underhållsdetaljer och ett första behov av reservdelar.

Uppgiften till FMV var att ersätta de traditionella pjäserna som dras efter fordon och där personalen jobbar oskyddat runt pjäsen. Vid industrin rivstartade designarbetet för att skapa en granatkastarpåbyggnad på de Stridsfordon 90-chassin som var förrådsställda sedan tidigare.

Robust och kostnadseffektiv lösning

I den beslutade lösningen blir tornet inte rörligt hela varvet runt som på den vanliga Stridsfordon 90. Tornet kan riktas 30 grader åt varje håll, sedan får man vrida hela vagnen om det behövs. Man valde även manuell laddning som ger en robust och säker lösning i alla lägen. Tillsammans ger det en kostnadseffektiv lösning.

-Det var ju en oprövad lösning så vi hade lagt till en avbeställningsklausul i kontraktet om industrin inte kunde visa att stabilitet och inriktningsprecision för granatkastarfunktionen kunde uppnås. Då var det möjligt att avbryta uppdraget till en mindre kostnad, säger Lars Taraldsson.

Men så blev det inte. Under hösten 2017 genomför FMV så kallad Critical Design Review för att kunna godkänna konstruktionen av systemet. Och den höll för granskningen. Parallellt genomför industrin systemarbete och fortsatt konstruktion av komponenter.

FMV:s skjutprov gav klartecken

-Förutom den nya granatkastarfunktionen som byggs på befintliga chassin handlar arbetet om uppdatering av tekniska modifieringar som har skett under åren på Stridsfordon 90. Vi tog också tillvara komponenter från ett annat projekt och använder som reservdelar till de 40 vagnarna. Exempelvis värmaren i vagnen och vattenkokare. Även säkerhetskomponenter som brandsläckare byts ut, berättar Lars Taraldsson.

När påbyggnaden var klar på de första provvagnarna kunde FMV tillsammans med Försvarsmaktens användargrupp genomföra provskjutning med rätt konfiguration av eldrör och annan utrustning.

När skjutproven var klara var det industrins tur att testa systemet och åtgärda efter de krav som FMV hade i kontraktet.

 

En viktig faktor i ett projekt är enligt projektledaren Lars Taraldsson starka team som kan samarbeta.

Samarbete gjorde det möjligt

Produktionen av de första fyra vagnarna var inplanerad till hösten 2018 för att möjliggöra industrikurser för Försvarsmaktens blivande Instruktörer och tekniker. En förserie levererades  sedan i januari 2019. Och i september levererades de fyra första serievagnarna för utbildning av den första Grkpbv 90-plutonen.

Den fortsatta leveranstakten skulle sedan vara  fyra vagnar varannan månad med slutleverans innan utgången av 2020. Ett åtagande med leverans av 36 vagnar på drygt ett år.

Och Lars Taraldsson konstaterar att tidplanen höll i ett projekt som innehöll både utvecklingsarbete, tester och serieproduktion.

-Framgången stavas samarbete. Samarbete mellan FMV, Försvarsmakten och industrin. Jag skulle säga att otroligt kompetenta människor i alla de här organisationerna fick till ett mycket bra samarbete. Då blir det bra.

Projekt Grkpbv 90