Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Aktuellt och press

FMV upphandlar befintliga system på marknaden och utvecklar nya när det behövs. Vi driver uppdragen i projektform och omsätter cirka 20 miljarder kronor per år.

 

Nyheter