Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Startsida

Aktuellt och press

FMV upphandlar befintliga system på marknaden och utvecklar nya när det behövs. Vi driver uppdragen i projektform och omsätter cirka 49 miljarder kronor per år.