Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Verksamhet

Armémateriel

FMV:s verksamhetsområde Armémateriel utvecklar och levererar teknik, tjänster och materiel till Försvarsmaktens verksamhet inom Armén och Hemvärnet. Det som FMV levererar ska göra det möjligt för krigsförbanden att lösa sin uppgift i fred, kris och krig – nu och i framtiden.

Fordon, vapen och skydd

FMV:s verksamhetsområde Armémateriel utvecklar och levererar teknik, tjänster och materiel till Försvarsmaktens verksamhet inom Armén och Hemvärnet.

Armémateriel köper inom områdena fordon, vapen och skydd samt indirekt eld och luftvärn. Verksamhetsområdet styr även produktionen inom andra områden, till exempel sensorer, mörkermateriel och ledningsstödssystem för markområdet.

Efter att utrustningen har levererats och börjat användas ute på förbanden stödjer Armémateriel, Försvarsmakten med tjänsten vidmakthåll. Det betyder att FMV ser till att materielen fungerar här och nu och att det finns en långsiktig plan som bidrar till att funktionen säkras även i framtiden.

De projekt som Armémateriel driver omfattar även forskning och utveckling och många internationella samarbeten.

Mer om Försvarsmaktens fordon

Bandvagn 410

Bandvagn 410

Publicerad: 2020-03-05