Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Om FMV

Miljöarbete på flera fronter

Det hållbara försvaret är vårt mål. Vi fasar ut giftiga ämnen, verkar för cirkulära materialflöden och stödjer teknikutveckling som minimerar miljöbelastning. Vi ställer krav på de militära systemen vi upphandlar, både i produktionsfasen, vid drift och underhåll samt vid avveckling.

Vad är du intresserad av?

Vi arbetar för att ständigt förbättra vår verksamhet och minska vår negativa miljöpåverkan och vi verkar för att de nationella miljökvalitetsmålen och FN:s globala hållbarhetsmål kan nås.

Vi arbetar främst med den indirekta miljöpåverkan som uppstår när materiel används av det svenska försvaret.  Det gör vi genom att i våra upphandlingar ta med miljöfrågan, balanserat mot ekonomiska och tekniska krav. Vi ställer även väl avvägda och relevanta miljökrav på våra leverantörer.

Vi arbetar också för att minska vår direkta miljöpåverkan, som främst består av energi- och vattenförbrukning, samt påverkan från tjänsteresor, provverksamhet och avfallshantering. Det handlar bland annat om att genomföra våra tjänsteresor, transporter och möten på ett klimateffektivt sätt och att genomföra provverksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vad är du intresserad av?