Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Beslut om anställning

Vi som myndighet har ett krav på oss att tillkännage beslutet om vem som fått en tjänst hos oss. Vilka tjänster vi beslutat att tillsätta finns tillgängligt här i tre veckor.

 

Enhetschef FlygS M&I Flyg Stockholm 21FMV898-4:1 2021-02-16 2021-03-09
Systemingenjör Arme I IE AG Stockholm 20FMV3966-3:1 2021-02-17 2021-03-10
Underrättelseanalytiker Jurstab TeknUnd Stockholm 20FMV7103-4:1 2021-02-17

2021-03-10

 

Internationell Samordnare Jurstab Int Stockholm 21FMV890-3:1 2021-02-18

2021-03-11

Rådgivare Jurstab Int Stockholm 21FMV890-5:1 2021-02-18

2021-03-11

Rådgivare Jurstab Int Stockholm  21FMV890-4:1 2021-02-18

2021-03-11

Administratör Flygmateriel Stockholm 21FMV1395-3:1 2021-02-19

2021-03-12

Projektledare Ledm Anl Stockholm 21FMV1459-3:1 2021-02-23

2021-03-16

Projektledare LedM Anl Stockholm 21FMV1459-4:1 2021-02-23

2021-03-16

Projektledare LedM Anl Stockholm 21FMV1493-3:1 2021-02-23

2021-03-16

Enhetschef Jurstab Enhet 1 Stockholm 21FMV1522-3:1 2021-02-25

2021-03-19

Enhetschef Jurstab Enhet 2 Stockholm 21FMV1522-4:1 2021-02-25

2021-03-19

Projektledare Log G Sjv Stockholm 21FMV1398-3:1 2021-02-25

2021-03-18

Systemingenjör Log G Sjv Stockholm 20FMV7365-2:1 2021-02-25

2021-03-18

Systemingenjör Flyg S ILS Stockholm 21FMV405-4:1 2021-03-01

2021-03-23

Enhetschef Flyg S ProdL Stöd Stockholm 21FMV1741-2:1 2021-03-01

2021-03-23

Enhetschef Marin Yt Sk Stockholm 20FMV7978-2:1 2021-03-01

2021-03-23

Samordnare Jur IntRel Stockholm 21FMV890-4:1 2021-03-02

2021-03-24

Samordnare Jur IntRel Stockholm  21FMV890-3:1 2021-03-02

2021-03-24

Samordnare Jur IntRel Stockholm 21FMV890-5:1 2021-03-02

2021-03-24

Sektionschef Arme I LV V Stockholm 21FMV1727-3:1 2021-03-02

2021-03-24

Säkerhetsskydds-
koordinator

T&E Mark LS Karlsborg 21FMV6947-3:1 2021-03-03

2021-03-24

 

Överklaga beslut

Om du vill överklaga ett beslut om en anställning vill vi att du skriver ett brev till oss. Adressen är FMV, 115 88 Stockholm. Tala om i brevet vilket beslut du överklagar genom att ange beslutets diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om beslutet publicerades, annars kan överklagandet inte prövas.