Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Beslut om anställning

Vi som myndighet har ett krav på oss att tillkännage beslutet om vem som fått en tjänst hos oss. Vilka tjänster vi beslutat att tillsätta finns tillgängligt här i tre veckor.

 

Säkerhetsskyddshandläggare

Jurstab Säk Enhet 2 Stockholm 21FMV3593-3:1 2021-05-20

2021-06-11

Säkerhersskyddshandläggare

Jurstab Säk Enhet 2 Stockholm 21FMV3593-4:1 2021-05-20

2021-06-11

Systemingenjör 

Flyg S Fpl Stockholm 21FMV1400:3:1 2021-05-20

2021-06-11

Strategisk iköpare

M&I Flyg Stockholm 21FMV3766-3:1 2021-05-20

2021-06-11

Strategisk iköpare

M&I Flyg Stockholm 20FMV7107-14:1 2021-05-20

2021-06-11

Strategisk iköpare

M&I Arme Stockholm 20FMV7107-15:1 2021-05-20

2021-06-11

Säkerhetsskyddshandläggare 

Jurstab Säk Enhet 2 Stockholm 21FMV3593-5:1 2021-05-20

2021-06-11

Systemledare

Ledstab Syst Stockholm 21FMV3547-4:1 2021-05-21

2021-06-12

Systemingenjör

LedM SystL Stockholm 21FMV3786-3:1 2021-05-21

2021-06-12

Ingenjör

T&E Mark PS Skövde 21FMV3483-3:1 2021-05-21

2021-06-12

Fotograf - vikariat

T&E Vtr TEO Vidsel 21FMV3871-3:1 2021-05-24

2021-06-15

Strategisk inköpare

M&I Flyg Tp Stockholm 20FMV7107-16:1 2021-05-25

2021-06-16

Kvalitetsingenjör

Flyg S Teknik Linköping 21FMV1804-2:1 2021-05-26

2021-06-17

Projektledare

LedM RefInt Enköping 21FMV3873-3:1 2021-05-26

2021-06-17

Systemingenjör

Log G Fä&MI Östersund 21FMV3789-3:1 2021-05-28

2021-06-19

Miljösamordnare

Log V Metod Stockholm 21FMV3798-3:1 2021-05-28

2021-06-19

Systemingenjör

Log G Sjv Stockholm 20FMV7365-5:1 2021-05-28

2021-06-19

Projektledare

Arme Stockholm 21FMV3976-3:1 2021-05-28

2021-06-19

Enhetschef

Marin Uv Dyk Stockholm 21FMV1838-2:1 2021-05-31

2021-06-22

Projektledare

Flyg S Vapen Stockholm 21FMV2191-4:1 2021-05-31

2021-06-22

Säkerhetsskyddshandläggare

Jurstab Säk Enhet 2 Stockholm 21FMV3593-6:1 2021-06-01

2021-06-23

Ingenjör

T&E Mark TE Karlsborg 21FMV4042-3:1 2021-06-01

2021-06-23

Strategisk inköpare

M&I FlygS Stockholm 21FMV4075-4:1 2021-06-01

2021-06-23

Ekonomiassistent

Ledstab Uppf Stockholm 21FMV3987-3:1 2021-06-01

2021-06-23

Systemingenjör

Log G SU Stockholm 21FMV4031-3:1 2021-06-01

2021-06-23

Inköpare

M&I Led Stockholm 21FMV3621-4:1 2021-06-01

2021-06-23

Inköpare

M&I Led Stockholm 21FMV3621-5:1 2021-06-01

2021-06-23

Systemingenjör Flyg G Särsk Stockholm 21FMV2491-3:1 2021-06-03

2021-06-24

Systemingenjör Arme H Hjf Östersund 21FMV4144-3:1 2021-06-04

2021-06-26

Systemingenjör Arme H Hjf Östersund 21FMV4144-4:1 2021-06-04

2021-06-26

Systemingenjör Arme H Hjf Östersund 21FMV4144-5:1 2021-06-04

2021-06-26

Systemingenjör Arme H Hjf Östersund 21FMV4144-6:1 2021-06-04

2021-06-26

Säkerhetsskyddshandläggare Jur Säk Enhet 2 Stockholm 21FMV2734-4:1 2021-06-08

2021-06-30

Strategisk Inköpare M&I Marin Stockholm 21FMV4075-3:1 2021-06-08

2021-06-30

Systemingenjör LedM R&TK Stockholm 21FMV4140-2:1 2021-06-08

2021-06-30

Systemingenjör Flyg S Tekn  Linköping 21FMV3972-2:1 2021-06-09

2021-07-01

Ingenjör Marin Yt Led Stockholm 21FMV1131-4:1 202106-09

2021-07-01