Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Beslut om anställning

Vi som myndighet har ett krav på oss att tillkännage beslutet om vem som fått en tjänst hos oss. Vilka tjänster vi beslutat att tillsätta finns tillgängligt här i tre veckor.

Vad är du intresserad av?

 

VoV-ingenjör T&E Led Enköping 22FMV7705-3 2022-11-11

2022-12-02

Fotograf T&E Mark Karlsborg 22FMV7574-3 2022-11-11 2022-12-02
Provtekniker T&E Mark Karlsborg 22FMV7698-3 2022-11-11 2022-12-02
Ingenjör T&E Luft Linköping 22FMV-7587-3 2022-11-11 2022-12-02
Fotograf T&E Mark Karlsborg 22FMV7574-4 2022-11-15 2022-12-06
Flygresursplanerare T&E Luft  Linköping 22FMV7819-3 2022-11-15 2022-12-06
Systemingenjör Armé V SBV Stockholm 22FMV7809-3 2022-11-15 2022-12-06
Systemingenjör Armé V SBV Stockholm 22FMV7809-4 2022-11-15 2022-12-06
Strategisk Inköpare M&I Log Stockholm 22FMV6526-8 2022-11-15 2022-12-06
Projektledare VerkO Armé Stockholm 22FMV7241-3 2022-11-15 2022-12-06
Projektledare VerkO Armé Stockholm 22FMV7241-4 2022-11-15 2022-12-06
Administratör Log V Tinfo Arboga 22FMV7803-3 2022-11-16 2022-12-07
Verksamhetsutvecklare Ledstab UtvS Stockholm 22FMV7808-3 2022-11-16

2022-12-07

Systemingenjör Marin Uv Ub M Malmö 22FMV5752-3 2022-11-18

2022-12-09

Systemingenjör Flyg S ILS Stockholm 22FMV6962-4 2022-11-18

2022-12-09

Enhetschef Marin A Ps Stockholm 22FMV7431-2 2022-11-18

2022-12-09

Ingenjör Marin Yt Sk Stockholm 22FMV7893-2 2022-11-18

2022-12-09

Ingenjör Marin Yt Sk Stockholm 22FMV7892-2 2022-11-18

2022-12-09

Ingenjör Marin Yt Sk Stockholm 22FMV7856-2 2022-11-18

2022-12-09

Projektledare LedM G IT-Säk Stockholm 22FMV7267-4 2022-11-21

2022-12-12

Controller Flyg-stab Stockholm 22FMV7871-3 2022-11-23

2022-12-14

Systemingenjör Arme F Patgb P Stockholm 22FMV7846-3 2022-11-23

2022-12-14

Ingenjör T&E Mark  Skövde 22FMV7073-3 2022-11-24

2022-12-15

Administratör M&I-stab Stocksholm 22FMV7996-3 2022-11-24

2022-12-15

Administratör M&I-stab Stockholm 22FMV7996-4 2022-11-24

2022-12-15

Systemingenjör Armé I IE AG Stockholm 22FMV7746-3 2022-11-24

2022-12-15

Projektledare Ledstab UtvS Stockholm 22FMV7811-3 2022-11-25

 

2022-12-16

 

Ingenjör T&E Luft TD Linköping 22FMV7167-3 2022-11-25

2022-12-16

Ingenjör  T&E Luft TD Linköping 22FMV7345-3

2022-11-28

2022-12-19

Underrättelseanalytiker Jur TeknUnd Sjö Stockholm 22FMV7973-3

2022-11-28

2022-12-19

Systemingenjör Flyg H Hkp 14 Stockholm 22FMV8001-3

2022-11-29

2022-12-20
Systemingenjör ILS Flyg H Bas Linköping 22FMV7949-3

2022-11-29

2022-12-20
Systemingenjör ILS  Flyg H Bas Linköping 22FMV7949-3

2022-11-29

2022-12-20