Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Aktuellt och press

Presskontakter

Medieinformation om FMV:s stöd till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen köper in, med stöd av FMV, materiel inom området skyddsutrustning och medicinteknisk utrustning. Socialstyrelsens uppdrag är att säkra tillgång till skyddsutrustning och annan materiel i de fall regionernas eller kommunernas egen kapacitet inte räcker till eller om omfördelning inte kan ske regionalt.

FMV:s roll är stödjande, och vi kan svara på frågor om det. Övriga frågor hänvisar vi till Socialstyrelsen.

Kontakt

Du som är journalist är välkommen att kontakta oss på FMV. Via telefon eller mejl enligt nedan, eller via registrator@fmv.se.

Myndighetens syn på olika frågor meddelas av officiella företrädare. När en medarbetare vid FMV uttalar sig i media sker det normalt i rollen som expert inom sitt sakområde. Då är det medarbetarens egen bedömning som kommer till uttryck i media.

Presschef

Henrik Hedberg 
Mobil: 073-305 93 94
E-post: henrik.hedberg@fmv.se

Presskontakt

Anders J Andersson
Projektledare med särskilt ansvar för press och medier
Mobil: 072-156 29 59
E-post: anders.j.andersson@fmv.se

Övriga presskontakter

Arboga

Martin Johansson
Telefon: 0589-40 610
Mobil: 072-963 64 64
E-post: martin.johansson@fmv.se

Karlsborg

Anders Hedman
Telefon: 0505-45 58 30
Mobil: 072-564 58 32
E-post: anders.hedman@fmv.se

Linköping

Martin Anderberg
Telefon  013-243200
Mobil  070-527 56 93
E-post  martin.anderberg@fmv.se

Vidsel

Stefan Kriegholm
Telefon: 0929-37 100
Mobil: 070-577 97 57
E-post: stefan.kriegholm@fmv.se