Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Verksamhet

Flyg- och rymdmateriel

FMV verksamhetsområde Flyg- och rymdmateriel ansvarar för utveckling och anskaffning av systemmateriel till Försvarsmakten inom flyg och rymdområdet. Det vi levererar ska göra det möjligt för krigsförbanden att lösa sina uppgifter i fred, kris och krig
– nu och i framtiden.

Flygplan, helikoptrar och gemensamma system

Verksamhetsområde Flyg och rymd samordnar flyg- och rymdmaterielverksamhet inom FMV och ansvarar för designledning och samordning mellan tekniska system inom flyg- och rymdarenan, samt med övriga samverkande system som produceras vid andra verksamhetsområden.

Centrala funktioner vid verksamhetsområde Flyg- och rymdmateriel omfattar stab, systemledning samt inriktning och analys.

Produktionsavdelningarna omfattar stridsflygsystem, transport- och specialflygsystem, helikoptersystem och gemensamma flygmaterielsystem, vilka generellt utvecklar, anskaffar och vidareutvecklar systemmateriel.

Efter att utrustningen har levererats och börjat användas ute på förbanden stödjer verksamhetsområdet Försvarsmakten med tjänster under drift, vidmakthållande och avveckling. Det betyder att vi ser till att materielen fungerar här och nu och att det finns en långsiktig plan som bidrar till att funktionen säkras även i framtiden.

Verksamhetsområde Flyg- och rymdmateriel har många internationella materielsamarbeten och aktiviteter kring forskning- och teknikutveckling, vidare hanteras även svensk försvarsindustrins behov av exportstöd inom flygområdet.

Mer om Försvarsmaktens luftfarkoster

JAS 39 Gripen i luften

JAS 39 Gripen

Publicerad: 2020-03-05