Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Verksamhet

Marinmateriel

FMV:s verksamhetsområde Marinmateriel producerar materiel och tjänster i första hand för den svenska marinens behov, men levererar också båt-, dykeri- och sjösäkerhetsmateriel till hela Försvarsmakten.

Ubåtar, fartyg och dykmateriel

FMV:s verksamhetsområde Marinmateriel producerar materiel och tjänster i första hand för den svenska marinens behov, men levererar också båt-, dykeri- och sjösäkerhetsmateriel till hela Försvarsmakten.

Det verksamhetsområde Marinmateriel levererar ska göra det möjligt för krigsförbanden att lösa sin uppgift i fred, kris och krig – nu och i framtiden.

Efter att utrustningen har levererats och börjat användas ute på förbanden stödjer Marinmateriel Försvarsmakten med tjänsten vidmakthåll. Det betyder att FMV ser till att materielen fungerar här och nu och att det finns en långsiktig plan som bidrar till att funktionen säkras även i framtiden.

Några av de större projekt som drivs av Marinmateriel är upphandling av ubåt typ A26, Blekinge, nytt signalspaningsfartyg samt halvtidsmodifiering av korvett typ Gävle.

Arbetet bedrivs i nära samverkan med marinavdelningarna på FMV:s verksamhetsområden Marknad & Inköp och Test & Evaluering.

Stridsbåt 90HSM i vattnet

FMV levererar nya versionen av Stridsbåt 90HSM under 2020.

Publicerad: 2020-03-05