Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Verksamhet

Marknad och inköp

När FMV utvecklar och levererar teknik, tjänster och materiel till Försvarsmakten behövs kommersiell kompetens. Detta för att se till att upphandlingarna ger de varor och tjänster som efterfrågas, till så bra kommersiella villkor som möjligt.

 

Kommersiell kompetens

Verksamhetsområde Marknad och inköp ansvarar för kommersiella frågor i hela FMV:s verksamhet. I det ingår att leda arbetet med hur FMV agerar mot marknaden. Det vill säga hur FMV upphandlar, bedriver strategiskt inköpsarbete och beställer.

Marknad och inköp bidrar med kommersiellt stöd både i de uppdrag där ansvaret ligger på andra delar av FMV och i det egna uppdraget att leverera inköpstjänst till Försvarsmakten. FMV bidrar i de uppdragen med expertkompetens inom upphandling, analys och inköpscontrolling.

Marknad och inköp skapar förutsättningar för att FMV ska kunna bidra med kommersiell kompetens i Försvarsmaktens tidiga faser av planering och strategiarbete. Marknad och inköp driver också ett långsiktigt arbete med att utveckla vår gränsyta mot leverantörsmarknaden.

Tre personer i konversation

FMV har expertkompetens inom upphandling, analys och inköpscontrolling.

Publicerad: 2020-03-05