Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuellt och press

Försvarsföretagsdagarnas fördjupningsseminarier 2024

Varje år anordnar FMV, Försvarsmakten och branschorganisationerna SOFF och SME-D Försvarsföretagsdagarna. Som en fortsättning på Försvarsföretagsdagarna följer arenadialoger, så kallade fördjupningsseminarier, som riktar sig främst till industrin. Syftet med seminarierna är att ge en djupare förståelse och kunskap om aktuella frågor och behov inom sex olika delområden.

Under fördjupningsseminarierna kommer de olika arenorna armé, marin, flyg, ledning och logistik samt Marknad och inköp att redogöra för aktuella frågeställningar inom respektive område. Dessa går av stapeln den 15-17 april.

För mer information, pressfrågor, anmälan och program - se SOFF:s hemsida