Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Upphandling

Faktureringsinformation och fakturaadress

Faktureringsinformation till Försvarets materielverk

I första hand ska elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket i formatet Peppol ID:007:2021000340. Ett andra alternativ är att skicka Svefaktura. Operatör för mottagande av e-fakturor: OpusCapita, FMV partsidentitet 7362021000340 (GLN-nummer).

Det är viktigt att fakturan är märkt med referenser till antingen kontrakts/- inköpsordernummer eller med beställarens LandaId vid en direktbeställning.

  • Ett nyare kontrakts/- inköpsordernummer består av sju siffror och börjar på 5*.
  • Tidigare kontrakt/- inköpsordernummer är sexsiffriga varav flertalet börjar på 8* eller 9*. Notera att det inte ska stå LB framför.
  • Beställarens LandaId består av 5 bokstäver.

Fakturan ska även innehålla e-postadress, organisations- och momsregistreringsnummer (VAT) och betaluppgifter (bankgiro, IBAN eller andra betaluppgifter).

Elektroniska fakturor eller annat format

1 april 2019 började lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (2018:1277) gälla. Enligt lagen måste fakturor skickas elektroniskt (e-faktura) om de utfärdas till följd av en upphandling som påbörjas efter datumet då lagen trädde i kraft. Detta gäller för all upphandling inklusive direktupphandling. Om du är leverantör till FMV på ett avtal som omfattas av lagkravet ska ni skicka e-faktura. PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.

Adress för pappersfaktura:

Försvarets materielverk
FE 228
838 73 Frösön

Ofullständiga och felaktiga fakturor skickas tillbaks

FMV förbehåller sig rätten till att skicka tillbaka fakturor som är ofullständigt märkta. Det innebär att betalning uteblir eller senareläggs. Eventuella anspråk på dröjsmålsavgifter/räntor kommer att avslås.

Vem är er avtalspart? Kontrollera om det är Försvarets materielverk eller Försvarsmakten.

Försvarsmakten

Adresser för elektronisk fakturering och operatör för mottagande av e-fakturor samt adress för pappersfaktura till Försvarsmakten hittar du här: 

Faktureringsadresser - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)