Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Upphandling

Faktureringsinformation och fakturaadress

Faktureringsinformation till Försvarets materielverk

1 april 2019 började lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (2018:1277) gälla. Enligt lagen måste fakturor skickas elektroniskt (e-faktura) om de utfärdas till följd av en upphandling som påbörjas efter datumet då lagen trädde i kraft. Detta gäller för all upphandling inklusive direktupphandling. Om du är leverantör till FMV på ett avtal som omfattas av lagkravet ska ni skicka e-faktura. PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.

E-fakturor ska skickas via PEPPOL-nätverket i formatet Peppol ID:0007:2021000340. I de fall det inte är möjligt att skicka e-fakturor via formatet Peppol är ett annat alternativ att skicka Svefaktura. Operatör för mottagande av e-fakturor: OpusCapita, FMV partsidentitet 7362021000340 (GLN-nummer).

Det är viktigt att fakturan är märkt med referenser till antingen kontrakts-/inköpsordernummer eller med beställarens LandaID vid en direktbeställning.

  • Ett nyare kontrakts-/inköpsordernummer består av sju siffror och börjar på 5*.
  • Tidigare kontrakts-/inköpsordernummer är sexsiffriga varav flertalet börjar på 8* eller 9*. Notera att det inte ska stå LB framför.
  • Beställarens LandaID består av 5 tecken.

Fakturan ska även innehålla e-postadress, organisations- och momsregistreringsnummer (VAT) och betaluppgifter (bankgiro, IBAN eller andra betaluppgifter).

Pappersfakturor eller annat format

Adress för pappersfaktura:

Försvarets materielverk
ecit2021000340
Box 7018
831 07 Östersund

Adress för att mejla in PDF-faktura:

Fe228.fmv@fmv.se

OBS! Eventuella bilagor ska bifogas i samma PDF-fil och får ej skickas som separata filer.

Ofullständiga och felaktiga fakturor skickas tillbaks

FMV förbehåller sig rätten till att skicka tillbaka fakturor som är ofullständigt märkta. Det innebär att betalning uteblir eller senareläggs. Eventuella anspråk på dröjsmålsavgifter/räntor kommer att avslås.

Vem är er avtalspart? Kontrollera om det är Försvarets materielverk eller Försvarsmakten.

Försvarsmakten

Adresser för elektronisk fakturering och operatör för mottagande av e-fakturor samt adress för pappersfaktura till Försvarsmakten hittar du här:

Faktureringsadresser - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)