Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Om FMV

Grafisk profil

Ta del av FMV:s grafiska profil samt logotyp. 

Grafisk profil

Grafisk profil (pdf)

Logotyp

FMV:s logotyp består av en ordbild och ett heraldiskt vapen i fastställda proportioner. Logotypen finns i tre olika utföranden, svart-vit, negativ (vit) och färg.

Dessa två objekt, heraldiskt vapen och ordbild, får endast i undantagsfall separeras eller verka enskilt. Exempel på undantag för applicering kan vara när det finns vissa tekniska begränsningar på tryckytan eller att det inte är praktiskt genomförbart. Undantag beslutas av FMV:s kommunikationsavdelning.

Gällande val av logotyp

Logotypen – avsändaren ska alltid exponeras tydligt. Logotypen finns i olika utföranden. Valet grundar sig på att välja rätt variant och försäkra sig om att exponeringen blir optimal vid placering, exempelvis på färgplatta eller bakgrundsbild.

Pdf-format

Pdf:erna är byggda i vektorer och går att öppna som banor i Illustrator samt Photoshop.