Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Startsida

Verksamhet

FMV upphandlar, utvecklar och levererar teknik, tjänster och materiel till Försvarsmakten. Inte bara det som behövs för att försvara Sverige idag, utan även i morgon.

 

Upphandlar, utvecklar och levererar

Alltifrån att utveckla och upphandla två nya högteknologiska ubåtar av typ A26 till den svenska marinen, till ett nordiskt samarbete där vi tar fram ett nytt gemensamt uniformssystem med moderna material.

FMV upphandlar, utvecklar och levererar teknik, tjänster och materiel till Försvarsmakten. Inte bara det som behövs för att försvara Sverige idag, utan även i morgon. Det kräver att vi har teknisk kompetens kring system och tjänster och ett helhetsperspektiv över utrustningens livslängd. Vi visar på möjliga vägval när det gäller materiel- och logistiklösningar och omvandlar krav på funktion till krav på tekniska system. Vi ser även till att olika tekniska system fungerar tillsammans. 

De upphandlingar vi gör är ofta tekniskt komplexa och långsiktiga, men vi utför också enklare beställningar.

För att klara vårt uppdrag är FMV indelat i sju verksamhetsområden, som var och en bidrar med sin specialistkompetens.

Publicerad: 2020-03-05