Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Om webbplatsen

Tillgänglighet för www.fmv.se

Försvarets Materielverk står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur domänen www.fmv.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga och att detta kan medföra svårigheter för användare med någon form av funktionsvariation. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.fmv.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns och kan åtgärda detta.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Digg - Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Extern länk: www.digg.se/tdosanmalan

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Några sidor saknar en strukturell logisk ordning som gör att rubriker inte följer den semantiska och hierarkiska strukturen på ett korrekt sätt. WCAG 1.3.1 (A) 2.4.1 (A), 2.4.6 (AA)
  • Några sidor har flera än ett H1-element och det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå. WCAG 1.3.2 (A)
  • Bilder kan sakna, eller har otillräcklig alt-text och beskrivning. Det betyder att ingen alternativ beskrivning finns rörande bilden och bildens innehåll. WCAG 1.1.1 (A)
  • Dokument saknar alternativ för att kunna tillgodogöra sig dokumentets innehåll då de inte är tillgänglighetsanpassade. Dokumenten är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del dokument kan bilder och annan grafik saknas (eller ha felaktiga) textalternativ. WCAG 2.0 (AA)

Vår ambition är att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem innan 2022-12-31.

Oskäligt betungande anpassning

FMV åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12§ lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll som är publicerat före 2020-09-23. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla dokument/pdf:er samt lösa hur vi hämtar data från externa källor. Vi kommer tyvärr inte att hinna göra allt före den 23 september 2020.

Dokument (PDF, Excel, Word, PPT etc.)

  • Dokument som presenteras på FMV.se äldre än 2020-09-20, kommer tyvärr inte vara tillgänglighetsanpassade. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid begäran.

Jobblistning/jobbeskrivning

Text som hämtas externt från rekryteringsverktyget ReachMee. Dessa kommer att sakna formatering och sidstruktur eftersom vi inte har möjlighet att sätta rätt stilart/formatering/kod på innehållet efter import till www.fmv.se.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en manuell självskattning (intern testning) av www.fmv.se samt använt webbaserade verktyg som Contrast Checker, Wave från Webaim samt PowerMapper för att titta på olika tekniska aspekter på vår sajt.

Externlänk: https://wave.webaim.org/

Externlänk: https://www.powermapper.com/


Senaste bedömningen gjordes den: 2020-09-14

Webbplatsen publicerades den: 2020-03-05

Redogörelsen uppdaterades den: 2022-09-27