Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuellt och press

Marinen 500 år

Leveransen av ett tiotal bestyckade fartyg till Slätbaken utanför Norrköping
innebär startskottet för den svenska Flottan, numera Marinen.

Gustav Vasas plan var att med hjälp den inköpta marinmaterielen ta kontroll över den svenska kusten och jaga bort den danske kung Kristian II.

Han lyckades. Och under de 500 år som har förflutit har Marinen avvärjt kustinvasioner, säkrat territorialvattnet och skyddat den egna handeln.

Den marina tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att kontinuerligt förändra den marina militära taktiken i samklang med omvärldens förändringar. Allt snabbare fartyg, artilleri, radio och radar-teknik fram till dagens ubåtar som kan vara i undervattensläge i veckor och amfibiebataljonernas kommande sjörörliga artilleri.

FMV arbetar med att utveckla de marina plattformarna så att Marinen kan utföra sina uppdrag på ett säkert och effektivt sätt. Nya ubåtar byggs på varvet i Karlskrona, en ny lätt torped för att bekämpa ytfartyg börjar levereras under hösten och projektet med att utveckla framtidens ytstridsfartyg har startat. Nya kommunikationssystem införs och i framtiden kan det handla om obemannade farkoster.

Vad är du intresserad av?

Marinen 500 år