Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Kan AI användas under vatten?

Artificiell Intelligens, AI, är en samlingsterm för datasystem som kan känna av sin omgivning, hantera vad de uppfattar och lösa problem. Ett exempel är fordon som får allt mer av självkörande teknik. Men kan tekniken med AI även användas under vatten?

Inom undervattensområdet ligger den här tekniken i sin linda. Men behovet finns, för när ubåtars sensorer blir bättre får man in stora mängder av information. Då behövs mer avancerade beslutsstöd och det är här AI kommer in i bilden.

Marcus Höök
ingenjör FMV Marinmateriel

För att få AI att jobba på ett bra sätt behöver man samla in en stor volym data, så att den känner igen hur saker ser ut, låter eller är.

– Från början är AI som ett tomt skal. Man måste träna mycket för att få den att känna igen och tolka data. På land är det lätt, jag kan sätta upp en mikrofon med inspelningsfunktion på Valhallavägen i Stockholm och på kort tid får jag massa data, som till exempel ljud från bilar. På så vis skapar man en normalbild som AI kan känna igen, säger Marcus Kylén, projektledare FMV Marinmateriel.

Inom undervattensområdet är det däremot inte lika lätt att skapa en normalbild.

– Det är svårare att mäta under vatten än på land. Undervattensväder är mer avancerat än på land, med strömmar och temperaturväxlingar, och det krävs inte mycket för att omkullkasta mätdata, säger Marcus Höök.

HMS Uppland. Foto: Glenn Pettersson/Saab AB

HMS Uppland. Foto: Glenn Pettersson/Saab AB

Marcus Höök, ingenjör FMV Marinmateriel.

Marcus Höök, ingenjör FMV Marinmateriel.

Marcus Kylén, projektledare FMV Marinmateriel.

Marcus Kylén, projektledare FMV Marinmateriel.

Civil teknik 

Idag finns mycket civil teknik, som till exempel ekolod, undervattenssensorer och farkoster, som kan användas för att skapa en bild av havsbotten och för att leta efter till exempel fiskar, vrak eller minor.

Förut behövdes militär teknik för att leta efter minor, men det behöver man inte längre. Du kan gå till den civila marknaden och köpa en liten farkost med utombordare och ekolod, som du kan använda istället. Men sedan behöver du militär kunskap och teknik för att oskadliggöra minorna.

Marcus Kylén
projektledare FMV Marinmateriel

– Det är en utmaning för oss på FMV att ta till oss civil teknik och se vad som går att göra en militär applikation av. Vi behöver vara bra kockar som använder de ingredienser som finns i skafferiet, säger Marcus Höök.

Beslutsstöd

Med större volymer av sensorer, som samlar in allt större mängder data, behövs mer avancerade stöd för att hantera informationen och fånga upp sådant som sticker ut från den vanliga miljön.

– AI kommer då att fungera som en vakt som identifierar att här finns något att hantera. Den påkallar operatörens uppmärksamhet, så att hen kan göra en bedömning, säger Marcus Höök.

– Om man ser till militära ändamål så kan tekniken hjälpa till att göra oss mer effektiva. Man kanske kan klara sig med en operatör istället för tio. Men AI är ingen magisk teknik som hjälper oss att lösa allt. Den är dessutom dyr, eftersom den drar fruktansvärt mycket ström. Så det gäller att väga kostnad mot nytta, säger Marcus Kylén.

Men finns det då en risk att AI kommer att ta över och fatta autonoma beslut?

– Nej, vi behöver bestämma själva i militära situationer. AI kan i vara till stöd och hjälp, men ansvaret för att fatta ett beslut görs av en operatör. Det är en moralisk fråga, säger Marcus Höök.

Marinen 500 år

Publicerad: 2022-06-07