Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuellt och press

Riskområde Vättern

Vättern används av flera aktörer som riskområde vid övningar och prov med försvarsmateriel. Här kan du se om det finns inplanerade övningar innevarande vecka och i vilket riskområde. Varningsfyrar i närheten av riskområdet visar om detta används.

 

Här hittar du planerad verksamhet för innevarande vecka

Åtta riskområden vid Vättern

Riskområde Vättern är uppdelat i olika delområden och har ett specifikt nummer enligt tabellen nedan. Riskområde 1A till 10B är områden som hänvisar till sjökortet, Vättern 121.

Skjutningar och sprängningar kan förekomma från samtliga skjutplatser som har eget riskområde. Många skjutplatser/skjutfält är även under vissa tider avlysta som skyddsobjekt och får då ej beträdas.
Information om avlysningar finns på respektive informationstavla vid infarterna. Dessa tider följer inte alltid tiderna för aktiverade riskområden över Vättern.

Riskområde 5, aktiveras vid kontrollverksamhet i samband med ammunitionstillverkning. Detta innebär att riskområdet aktiveras vid behov och har ej på förhand planerad aktiveringstid.

Varningsfyr med vitt blixtsken är tänd när riskområdet är aktiverat, se "Varningsfyr visar på övning".

Karta över riskområde

Riskområde Vättern omfattar åtta olika riskområden.

 

Skjutområde Riskområde Varningsfyr
Hammarnäset 1A, 1B Hammarnäset, Rissnäset
Nytorp 2 Nytorp
Karlsborg 5 Fästningen
Kråk  6 Kråk, Bro
Enebågsudde, Sidön 7 Enebågsudde
Motala 10A, 10B Klubbudden

 

Varningsfyren, som finns i närheten av samtliga riskområden, är tänd 30 minuter innan skjutningen börjar samt under hela övningen. Fyrkaraktären lyser med vitt blixtsken. Fyrkaraktären kallas det sätt på vilket en fyr lyser och är mörkt på, ett periodiskt sätt för att underlätta identifiering.

FMV och Försvarsmakten har bevakningsbåtar som i vissa lägen kan kontakta båten eller fartyget som är för nära ett riskområde. Detta gör bevakningsbåten för att se om annan färdväg är möjlig. Bevakningsbåten använder gult blixtsken när den bevakar ett riskområde och vill komma i kontakt med båten eller fartyget.

Informationscentralen Sjöbevakning Karlsborg upplyser om vad som händer i riskområdet.

Kontakta informationscentralen Sjöbevakning Karlsborg:

  • telefon 020 - 76 40 00
  • via VHF kanal 14 genom att anropa ”Sjöbevakningen Karlsborg”

Sjöbevakning Karlsborg informerar om:

  • när skjutningar äger rum
  • inom vilket avstånd från stranden eller varningsfyren, som respektive riskområde används

Information på engelska
Under perioden 1 juni till 1 september  finns information på engelska via telefon 0505-404 60.

Telefon: 020-76 40 00

E-post: övningsledare

Skjutfria perioder där riskområde över Vättern ej nyttjas framgår nedan. Perioden påbörjas fredag eller dag före helgdag klockan 16.00 och avslutas måndag eller dag efter helgdag klockan 07.00.

Avsteg från skjutfri period kan ske. Information om detta framgår då under respektive veckodag vid aktuell tidpunkt.

Skjutfria perioder 2023

Skjutfria perioder där riskområde över Vättern ej nyttjas framgår nedan.

Perioden påbörjas fredag eller dag före helgdag klockan 16.00 och avslutas måndag eller dag efter helgdag klockan 07.00.

Avsteg från skjutfri period kan ske. Information om detta framgår då under respektive veckodag vid aktuell tidpunkt.

Maj: 6-7, 13-14, 20-21, 27-28

Juni: 3-4, 10-11, 17-18, 23-25

Juli: Alla dagar

Augusti: 5-6, 12-13, 19-20, 26-27

September: 2-3, 9-10

Sjöräddningen i Vättern samordnas med bevakningsbåt över MRCC Göteborg, Maritime Rescue Coordination Centre, under medverkan av Sjöräddningssällskapet (SSRS), och övervakningscentralen i Karlsborg.

Vill du kontakta Sjöräddningen i Vättern anropa "Sweden Rescue" genom VHF kanal 16.

 

Det kan vara förenat med livsfara att befinna sig i ett riskområde. Rör aldrig upphittad ammunition. Anmäl snarast fyndet till polisen på telefonnummer 112.

Stora Röknen, Röknehuvud samt Björkholmen är skyddsobjekt enligt Skyddslagen 2010:305, ett beslut om skyddsobjekt innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet.

Den som äger eller nyttjar ett skyddsobjekt ansvarar för att objektet bevakas och beslutar om tillträdesrätt. Normalt sett är landstigning på öarna tillåtet under juli månad samtliga dagar, samt helgerna i juni och augusti.

Helgerna räknas från fredag kl 12:00 till söndag kl 17:00. Dessa tider kan komma att ändras om verksamheten kräver det, förändringar rörande tillträde för allmänheten kommer att anslås på anslagstavla i hamnen på Röknehuvud samt på denna webbplats.

Allemansrätten är inte bara rättigheter utan tänk på:

  • att inte förtöja båten, gå iland eller bada vid privat tomt eller där tillträde är förbjudet
  • att inte göra upp eld på klipphäll eller när fara för brand råder
  • att inte skräpa ner eller förstöra annans egendom
  • att ta reda på gällande bestämmelser inom naturreservatet och andra skyddande naturområden
  • att ta reda på gällande bestämmelser för fritidsfiske
  • blindgångare kan finnas inom riskområde.

Utöver gästhamnarna är det vid fara tillåtet att tillfälligt använda flertalet angöringsbryggor i Vättern.

Naturreservat

Vid Vättern finns flera naturområden som är naturreservat. Du är välkommen att besöka dessa områden. I anslutning till respektive naturreservat finns ytterligare information om naturen, stigsystem och vilka regler som gäller i det aktuella reservatet.

Telefon: 020-764000

E-post: markoc.fmv@fmv.se

Publicerad: 2020-03-05

Sidansvarig: Ronny Ekberg

E-post: ronny.ekberg@fmv.se