Fredag 3 april

Följande riskområden är planerade:
Riskområde 1 FMV Provplats, kl 08:00-16:00

(uppdaterad 20-03-28)

Koordinater angivna i WGS 84 grad, min, sek