Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

fredag 25 september

Inga riskområden är planerade över Vättern.
 
(uppdaterad 20-09-26)