Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Aktuella händelser

Det händer mycket i FMV:s verksamhet. Med 600 projekt rullande ocn drygt 700 leveranser bara under 2019. Vi driver uppdragen i projektform och omsätter cirka 20 miljarder kronor och har planerade leveranser på cirka 85 miljarder kronor under de kommande tio åren.