Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV beställer pansarfordon

FMV har tecknat avtal med Patria Land Oy om beställning av 321 pansarterrängbilar med tillhörande vapenstationer för leverans till Försvarsmakten. Avtalet är värt cirka 5,3 miljarder kronor.

Pansarterrängbil med vapenstation och rökkastarsystem. Foto Patria Land Oy.

– Det här kommer att bli ett ansenligt tillskott till armén, som får en väldigt potent pansarterrängbil. Tack vara gott samarbete med leverantören och finska försvarsmakten kan vi lägga den här beställningen och få snabba leveranser säger Jonas Lotsne, chef FMV verksamhetsområde armémateriel.

Beställningen är resultatet av forsknings- och utvecklingsavtalet Common Armored Vehicle System, CAVS, som är ett multinationellt samarbete mellan Sverige, Finland, Lettland och Tyskland, samt industriföretaget Patria. Det syftar till att utveckla ett pansarfordonssystem baserat på de inblandade ländernas gemensamma krav. Sverige anslöt sig till CAVS 2022.

– Det är rekordsnabbt att få fram ett serietillverkat fordon på så här kort tid. Att vi har lyckats med det är en kombination av att vi gått med i CAVS-samarbetet och att vi minimerat anpassningarna för svenska försvaret. Vi har antagit en modell som redan finns och endast gjort mindre anpassade unika svenska särkrav. Nu får Försvarsmakten ett fordon som väl uppfyller kraven och som levereras snabbt och i tid, säger Johan Lampinen, sektionschef pansarterrängbil FMV.

Den största svenskanpassning som genomförs är integrering av ledningsstödsystem mark i fordonen.

Fordonen kommer bland att utrustas med förmågor så som skyddsförmåga i form av rökkastarsystem och automatiskt brandsläckningssystem, samt verkansystem med överlagrad vapenstation. Vapenstationen kan bestyckas med bland annat tung kulspruta, granatspruta och pansarvärnsvapen.

– Tätt och bra samarbete med Försvarsmakten, Patria, finska försvarsmakten och Finland, som är lead nation i CAVS-samarbetet, har varit en förutsättning för att få till den här beställningen på så kort tid. Transparens och bra kommunikation är förutsättningar när det kommer till forcerad anskaffning där allt sker mycket snabbt, vilket är otroligt viktigt med det omvärldsläge vi befinner oss i, säger Johan Lampinen.

Leveranser fram till 2030

En förserie om 20 fordon har redan levererats till Försvarsmakten. I den här beställningen, ingår förutom trupptransportfordon, även varianterna stridsledningsfordon och sjukvårdstransportfordon. Först ut för leverans till Försvarsmakten är trupptransportfordonen, där leveranserna börjar under kvartal ett nästa år. Det följs under kommande år även av de andra fordonsvarianterna. Leveranserna kommer att pågå fram till och med 2030.

Fordonen ska bland annat ingå i motoriserade förband, luftvärns- och artilleriförband.

Publicerad: 2024-03-20