Upphandling

Allmänna villkor

I samband med upphandling hänvisar FMV till allmänna villkor.

Hänvisning till allmänna villkor kan finnas i en annons, i en beställning, i ett förfrågningsunderlag, i en inköpsorder eller i ett kontrakt och görs alltid till en utpekad version, exempelvis Allmänna Villkor 16:2.

Ett lite äldre kontrakt kan alltså hänvisa till en äldre version och ett nytt kontrakt till den nyaste versionen och därför ska man alltid lägga märke till versionsnumret.

Ladda ner allmänna villkor

Allmänna villkor