Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Verksamhet

Logistik

FMV:s verksamhetsområde Logistik ansvarar för att i nära samarbete med Försvarsmakten upphandla materiel och tjänster för Försvarsmaktens förmåga inom bland annat logistikstöd, personlig utrustning och fältförplägnadssystem. Det vi levererar ska göra det möjligt för krigsförbanden att lösa sin uppgift i fred, kris och krig – nu och i framtiden.

Rådgivande expertresurs

FMV:s verksamhetsområde Logistikmateriel ansvarar för att i nära samarbete med Försvarsmakten upphandla materiel och tjänster för Försvarsmaktens förmåga inom bland annat logistikstöd, personlig utrustning och fältförplägnadssystem. Det vi levererar ska göra det möjligt för krigsförbanden att lösa sin uppgift i fred, kris och krig – nu och i framtiden.

Logistikmateriel ansvarar även för materieldata, teknisk tjänst och logistikledning, logistikstöd, säkerhetsmateriel och klättring, bas- och underhållssystem samt hälso- och sjukvårdssystem.

Inom FMV ansvarar Logistikmateriel för att utveckla och förvalta arbetssätt, metoder och krav inom systemsäkerhet, materieldata, avveckling, miljö och användbarhet.

Logistikmateriel är en rådgivande expertresurs, som vid behov kan stödja övriga FMV med systemkompetens vid studier, beredningar och systemutveckling.

Leveranskontroll av uniform.

Leveranskontroll av uniform.

Publicerad: 2020-03-05