Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Samarbete i fokus när FMV besökte Kiev

Under måndagen den 8 april besökte Göran Mårtensson, generaldirektör på FMV, tillsammans med delar av myndighetens ledning, Ukrainas huvudstad Kiev. Syftet med resan var att följa upp det samarbetsavtal som FMV undertecknade i juli förra året.

Samarbetsavtalet innebär att FMV stödjer Ukraina i etablerandet av en ukrainsk upphandlingsmyndighet, samt att FMV kan genomföra gemensamma upphandlingar tillsammans med Ukraina, och ge stöd i de upphandlingar Ukraina genomför. Därtill medger avtalet ett utökat informations- och erfarenhetsutbyte mellan parterna.

Den svenska delegationen vid The Wall of Remembrance of the Fallen for Ukraine.

Den svenska delegationen vid The Wall of Remembrance of the Fallen for Ukraine.

Generaldirektör Göran Mårtensson samtalar med Sveriges ambassadör i Ukraina, Martin Åberg, och försvarsattché Hans Granlund på Mykhailivska (Saint Michael's) torg i Kiev.

Generaldirektör Göran Mårtensson samtalar med Sveriges ambassadör i Ukraina, Martin Åberg, och försvarsattché Hans Granlund på Mykhailivska (Saint Michael's) torg i Kiev.

Delar av delegationen vid foten av Fosterlandsstatyn i Kiev.

Delar av delegationen vid foten av Fosterlandsstatyn i Kiev.

 

Syftet med resan var att följa upp det samarbetsavtal som FMV undertecknade med det ukrainska försvarsministeriet under Natotoppmötet i Vilnius i juli 2023, samt de aktiviteter och samarbeten som pågår inom försvarsmaterielområdet mellan Sverige och Ukraina. Med under besöket var även representanter från den svenska försvarsindustrin, vd för BAE Hägglunds, vd för BAE Bofors och vice vd för Saab Group.

Samarbete mellan upphandlingsmyndigheter

Under resan genomfördes möten med det ukrainska försvarsministeriet, samt med upphandlingsmyndigheterna DPA och DOT. Det kunde konstateras att implementering har påbörjats inom samtliga områden som samarbetsavtalet innehåller, och verksamhet pågår för att utveckla samarbetet.

Föregående vecka genomförde den ukrainska upphandlingsmyndigheten DPA en utbildning för chefer i Sverige som organiserades av FMV. Utbildningen är ett led i den del av avtalet som berör stöd till uppbyggnad av myndigheten.

– Jag är mycket nöjd med besöket och de möten som ägde rum i Kiev. Stödet till Ukraina är en angelägen fråga för FMV och vi arbetar intensivt med implementeringen av alla delar av samarbetsavtalet. Därtill har svenska försvarsföretag mycket att bidra med i stärkandet av Ukrainas militära förmåga. Jag ser fram emot ett fortsatt och fördjupat samarbete tillsammans med våra partners i Ukraina, säger Göran Mårtensson, generaldirektör FMV. 

Publicerad: 2024-04-12