Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuellt och press

Aktuella händelser

Det händer mycket i FMV:s verksamhet. Ett växande försvar behöver materiel och tjänster för utbildning, övning och för att lösa sina uppgifter. Vi genomför uppdragen i projektform och omsätter cirka 49 miljarder kronor och har planerade leveranser på cirka 475 miljarder kronor under de kommande tio åren.