Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

FMV tecknar kontrakt om vägval stridsflyg

FMV tecknar kontrakt med Saab och GKN för verksamhet inom programmet vägval stridsflyg under 2024 och 2025. Verksamheten avser studier, teknikutveckling och förberedelser för demonstratorer. Syftet är att ge underlag till ett kommande beslut om vägval för hur man ska tillgodose materielförsörjning av stridsflygförmåga efter 2040. Detta för att möta en framtida hotbild.

Beställningarna ingår som en del i FMV:s åtagande i enlighet med regeringsbeslutet den 6 juli 2023 rörande framtida stridsflyg i konceptfas.

– Detta är ett viktigt steg för att tydliggöra teknikval och kommersiella handlingsalternativ inför beslut om hur framtidens stridsflygförmåga ska försörjas med materiel. Med hänsyn till de långa utvecklingstiderna, och besluten som behöver tas, är det bra att arbetet påbörjas nu. Det är också naturligt att flygindustrin deltar med sin kunskap i den här fasen, säger Lars Helmrich, chef verksamhetsområde Flyg och rymd på FMV.

Vägval stridsflyg

Under perioden fram till 2025 inleds verksamhet som bland annat omfattar kunskapsuppbyggnad vid Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut. Det handlar om att kunna leda, analysera och värdera verksamheten, genomföra studier och systemkoncept, samt ta fram en övergripande kravbild. Vidare ska verksamheten säkerställa nationell industriell kapacitet och kunnande genom studier, teknikutveckling och förberedelser för markbaserade och flygande demonstratorer.

Publicerad: 2024-03-22