Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Välbesökta fördjupningsseminarier om försvarsfrågor

Den 15–17 april arrangerades Försvarsföretagsdagarnas fördjupningsseminarier, som syftar till att ge försvarsföretagare en djupare förståelse och kunskap om aktuella frågor och behov inom försvarsmarknaden.

– Seminarierna var väldigt välbesökta, i år hade vi fler deltagare än vad vi någonsin haft, säger Marie Wedar, FMV Marknad och inköp och FMV:s representant i FFD arbetsgrupp.

Fördjupningsseminarier om försvarsfrågor.

Fördjupningsseminarier om försvarsfrågor.

FMV:s affärsdirektör Anja Clausin.

FMV:s affärsdirektör Anja Clausin.

Försvarsföretagsdagarna, FFD, är en återkommande dialog med försvarsföretagen och är ett samarrangemang mellan de två försvarsindustriföreningarna SOFF och SME-D, samt FMV och Försvarsmakten. Som en fortsättning på Försvarsföretagsdagarna följer arenadialoger, så kallade fördjupningsseminarier. Målgruppen hos försvarsföretagen är personal på affärs- och marknadsnivå. FMV:s verksamhetsområde marknad och inköp höll samman seminarierna inom FMV och stod även för det första seminariet försvars- och tjänsteupphandlingar.

Totalt genomfördes sex seminariepass under de tre dagarna: försvars- och tjänsteupphandlingar, logistik, armé, ledning, flyg och rymd samt marin. Seminarierna syftar till att ge en djupare förståelse och kunskap om aktuella frågor och behov inom de olika arenorna, samt att ge möjlighet till samtal mellan aktörerna inom försvarsmarknaden.

– Den feedback vi fått från företagen är att dagarna varit lyckade och att de uppskattade innehållet väldigt mycket, säger Maria Gidlund, FMV Marknad och inköp och FMV:s representant i FFD arbetsgrupp.

Publicerad: 2024-04-22