Måndag 30 mars

Följande riskområden är planerade:
Riskområde 6 Kråk, kl 09:00-16:00.

(uppdaterad 20-03-26)

Koordinater angivna i WGS 84 grad, min, sek.