Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

måndag 28 september

Följande riskområden är planerade:
Riskområde 1, FMV Provplats kl 09:00-16:00
Riskområde 6, Kråk kl 09:00-20:00

(uppdaterad 20-09-24)

koordinater angivna i WGS 84 gr, min, sek.