Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

måndag 12 april

Följande riskområden är planerade:
Riskområde 1, FMV Provplats, kl 09:00-16:00
Riskområde 6, Kråk, kl 08:00-16:00
(uppdaterad 21-04-09)

Koordinater angivna i WGS 84 grad, min, sek