Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

måndag 5 december

FÖLJANDE RISKOMRÅDEN ÄR PLANERADE:
- Riskområde 2 Nytorp, kl 09:00-16:00
- Riskområde 6 Kråk
, kl 09:00-22:00

Koordinater angivna i WGS 84 grad, min, sek.

Störande buller kan förekomma.
För eventuella frågor, telefon:0500-46 50 09