Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

måndag 25 januari

Inga riskområden är planerade över Vättern

(uppdaterad: 2021-01-21)