Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

torsdag 21 torsdag

Följande riskområden är planerade:
Riskområde 1 FMV Provplats, kl 09:00-16:00

Koordinater: WGS 84 grad, minut, sekund.