Torsdag 2 april

Följande riskområden är planerade:
Riskområde 1 FMV Provplats kl 08:00-16:00
Riskområde 2 Nytorp, kl 08:00-16:00.
Riskområde 6 Kråk, kl 09:00-21:00.
(uppdaterad 20-03-27)

Koordinater angivna i WGS 84 grad, min, sek