Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Riskområde Vättern

torsdag 28 september

FÖLJANDE RISKOMRÅDEN ÄR PLANERADE:

Riskområde 1 FMV Provplats09:00-13:30

Riskområde 6 Kråk Skjutfält, 09:00-16:00

 

Koordinater angivna i WGS 84 Grad, min, sek.