Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

lördag

UNDER PERIODEN 23 JUNI -14 AUGUSTI
ÄR INGA RISKOMRÅDEN PLANERADE ÖVER VÄTTERN.