Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

lördag 3 december

FÖLJANDE RISKOMRÅDEN ÄR PLANERADE:
- Riskområde 6 Kråk, kl 09:00-17:00 (riskområdet uppdaterat 22-11-29)

Koordinater angivna i WGS 84 grad, min, sek.

Störande buller kan förekomma.
För eventuella frågor, telefon:0500-46 50 09