Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

lördag 10 april

Följande riskområden är planerade:
Riskområde 6, Kråk, kl 08:00-14:00
(uppdaterad 21-04-08)


Koordinater angivna i WGS 84 grad, min, sek