Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

lördag 1 april

FÖLJANDE RISKOMRÅDEN ÄR PLANERADE:
- Riskområde 2 Nytorp, kl 09:00-17:00

Koordinater angivna i WGS 84 grad, min, sek.