Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

onsdag 14 april

Följande riskområden är planerade:
Riskområde 1, FMV Provplats, kl 09:00-16:00.
Riskområde 6, Kråk, kl 08:00-11:30
(uppdaterad 21-04-09)


Koordinater angivna i WGS 84 grad, min, sek