Onsdag 1 april

Följande riskområden är planerade:
Riskområde 1 FMV Provplats, kl 08:00-16:00
Riskområde 6 Kråk, kl 09:00-16:00.
(uppdaterad 20-03-31)

Koordinater angivna i WGS 84 grad, min, sek