Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Riskområde Vättern

onsdag 7 juni

FÖLJANDE RISKOMRÅDEN ÄR PLANERADE:
- Riskområde 1 FMV Provplats, kl 09:00-16:00
- Riskområde 6 Kråk, kl 09:00-17:00

Koordinater angivna i WGS 84 grad, min, sek.