Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

onsdag 26 januari

Följande riskområden är planerade:
Riskområde 6 Kråk, kl 07:30-19:00.

Störande buller kan förekomma.
För eventuella frågor, telefon:0500-46 50 09

Koordinater angivna i WGS 84 grad, min, sek.