Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

onsdag 27 januari

Följande riskområden är planerade:
Riskområde 6, Kråk, kl 09:00-22:00

Koordinater angivna i WGS 84 grad, min, sek

Uppdaterad: 2021-01-21