Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

tisdag 26 januari

Följande riskområden är planerade:
Riskområde 1, FMV Provplats, kl 09:00-16:00.
Riskområde 6, Kråk, kl 09:00-20:00

Koordinater angivna i WGS 84 grad, min, sek

Uppdaterad: 2021-01-21