Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

tisdag 7 februari

FÖLJANDE RISKOMRÅDEN ÄR PLANERADE:
- Riskområde 1 FMV Provplats, kl 09:00-16:00
- Riskområde 2 Nytorp, kl 09:00-20:00
- Riskområde 6 Kråk, kl 10:00-15:00

Koordinater angivna i WGS 84 grad, min, sek.