Tisdag 31 mars

Följande riskområden är planerade: 
Riskområde 2 Nytorp, kl 08:00-16:00.
Riskområde 6 Kråk, kl 09:00-22:00.

(uppdaterad 20-03-26)

Koordinater angivna i WGS 84 grad, min, sek.