Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

söndag 24 oktober

Följande riskområden är planerade:
Riskområde 6 Kråk, kl 08:00-11:30

Koordinater: WGS 84 grad, minut, sekund.