Translate

Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

söndag

Under perioden 1 juli---2 augusti är inga riskområden planerade över Vättern.
 
(uppdaterad 20-07-01)