Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Fältbyxa 90 lätt är tillbaka – lättare och mer miljövänlig

Eftersom fältbyxa 90 lätt upplevdes som för varm av soldaterna har den varit borttagen från deras utrustningskort. Nu har FMV tagit fram en svalare byxa för sommarbruk.

– Byxan är till del gjord av återvunnet material och är dessutom behandlad med fluorfri impregnering, säger Magnus Brogren, FMV, systemingenjör soldatutrustning.

FMV har i uppdrag att vidmakthålla lagernivåer av fältuniformssystem 90 och fältbyxa 90 lätt är en del av den upphandlingen.

– Vårt huvuduppdrag var att göra byxan lättare och mer luftig för sommarbruk, så det var där vi började. Sedan ville vi göra den så miljövänlig så möjligt och här måste vi väga miljöhänsyn mot prestandakrav, säger Magnus Brogren.

De flesta uniformspersedlar är flamskyddsbehandlade och dessutom behandlade för både vatten- och oljeavvisning. För det sista krävs fluorkemi. Men för fältuniform 90 lätt finns inte detta krav.

– Det är inte en stridsuniform, därför behöver den inte ha flamskydd och har heller inte samma krav på IR-signatur. Det gör att vi kan använda andra fibrer och kemikalier i den byxa vi nu tagit fram.

Fasa ut PFAS

Sverige, tillsammans med fyra andra EU-länder, leder ett arbete för att från 2025 förbjuda all användning av högfluorerade ämnen, PFAS, som inte är nödvändig för samhället, så kallad essential use. PFAS används bland annat i textila produkter för vatten- och oljeavvisning och bidrar även till flamskydd.

– Detta förbud, och framförallt hur EU väljer att definiera essential use, kan få stor påverkan på materielförsörjningen. För de användningsområden som omfattas av essential use så kommer förbudet mycket troligt påverka tillgång och kostnadsbild. För de användningsområden som inte faller inom denna definition, så finns det risk att materielens funktion påverkas. Det är svårt att hitta ersättningsmedel, därför är det här är en väldigt viktig fråga för oss, säger Karin Carlqvist, miljösamordnare FMV.

­– Rekommendationen är att, i den mån det går, fasa ut PFAS. Därför börjande vi fundera på om fältbyxa 90 lätt verkligen behöver smuts- och oljeavvisande impregnering. De flesta märken inom friluftsbranschen har ju sedan en tid övergått till vattenavvisande impregnering, som går att göra utan PFAS, och som ger ett någorlunda tvättbeständigt skydd, säger Magnus Brogren.

Ny specifikation

Efter att i samråd med Försvarsmakten successivt arbetat fram en ny specifikation för fältbyxa 90 lätt föll valet föll på att enbart använda vattenavvisande impregnering utan PFAS, detta är dessutom de enda kemikalier som finns i tyget. En annan förändring är att merparten av tyget är gjort av återvunnet material.

­– Det är vävt av en blandning av 65 procent polyester och 35 procent bomull och är av väldigt fin kvalitet.

FMV har också påbörjat en dialog med de tvätterier Försvarsmakten anlitar för att se vilka som har möjlighet att tvätta med PFAS-fria ersättningsmedel, för att på sikt få en fluorfri återimpregnering av tyget.

­– Det är en utmaning att implementera förändringar som får genomslag i hela försörjningskedjan. Nuvarande tvätterikontrakt saknar krav på fluorfri återimpregnering, men i framtida avtal bör vi sträva efter att införa sådana krav och det krävs samtidigt att kemileverantörerna är redo med fullgoda fluorfria ersättningsprodukter. Det taktar inte alltid, men här får tiden hjälpa till, säger Magnus.

– Det jag tycker är så roligt med den här upphandlingen är att här har FMV och Försvarsmakten tagit ett steg för att få bort PFAS. Och så behöver vi göra inom många verksamhetsområden, säger Karin Carlqvist.

Leveranskontroll

Snart levereras 40 000 par fältbyxa 90 lätt till Försvarsmaktens centrallager, FMCL, i Arboga, där Magnus Brogren och hans kollegor ska genomföra leveranskontroll innan byxorna lämnas ut till Försvarsmakten.

– Vårt huvuduppdrag var att göra en lättare och luftigare byxa och det tycker jag att vi har åstadkommit, säger han.

Fakta PFAS

  • Högfluorerande ämnen PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är en grupp ämnen på över 4 700 kemikalier som är vatten- och smutsavstötande
  • De används som ytbehandling i många produkter, till exempel kläder och skor
  • De kan också finnas i produkter med användningsområden så skilda som brandskum och elektronik
  • Ibland kallas PFAS även för fluorkemi, fluorimpregnering, perfluorerade fluorkarboner etc

 

 

Publicerad: 2021-02-03