Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Miljöarbete
Projekt

Testbed PFAS utvärderar alternativa släckmedel

Försvarssektorn driver det gemensamma projektet Testbed PFAS tillsammans med forskningsinstitutet RISE. Projektet bjuder in företag, innovatörer, forskare och andra aktörer som vill testa sina lösningar och produkter i professionell laboratoriemiljö och på kontaminerad mark. Resultaten ska bidra till samhällets behov av realistiska, hållbara och kostnadseffektiva efterbehandlingsmetoder för PFAS-föroreningar samt till nya alternativa släckmedel och släckmetoder.

Testbed PFAS, foto:David Lagerlöf för RISE

Forskningsprojektet Testbed PFAS har genomfört en mängd tester och utvärderingar i laboratoriemiljö och i brandhallar. Foto: David Lagerlöf för RISE

Projektet startade 2020 och drivs och finansieras av FMV, Försvarsmakten, Fortifikationsverket och RISE. Arbetet genomförs i två spår, arv och framtid. Arv skapar förutsättningar för att identifiera och utvärdera metoder för efterbehandling av kontaminerad mark och områden. Framtid testar och utvärderar ersättningsmedel och ersättningsmetoder för en framtida PFAS-fri brandsläckning.

Testverksamheten är i full gång och under det gångna året har det genomförts en mängd tester och utvärderingar i laboratoriemiljö och i brandhallar. Nästa steg är att utöka verksamheten med fler laboratorieförsök samt större fältskaleförsök på fysiska platser och där testa lösningar för rening av jord och vatten som innehåller höga halter PFAS.

– Testbed PFAS är ett mycket viktigt projekt för oss inom försvarssektorn men också för samhället i stort, säger systemingenjör Dennis Norin.

– Projektet kommer att bidra med viktig fakta för FMV:s kommande arbete med att ta fram en mindre miljöpåverkande släckvätska till Flygvapnets räddningsfordon, säger miljösamordnare Tina Branting.

Fakta PFAS

PFAS används i dag i ett stort antal produkter runt om i världen, exempelvis allväderskläder, matvaruförpackningar, smink, bilvax, skidvalla och impregneringsprodukter.

PFAS finns också i släckmedel vid civila och militära flygplatser, inom kommunal räddningstjänst och i fasta släckanläggningar i industrin. PFAS bryts i princip inte ned i naturen och kan påverka människor och djurs hälsa negativt.

Publicerad: 2021-05-26