Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Test och evaluering

T&E Marin Karlskrona

I Karlskrona finns T&E:s provkontor där verifiering och validering utförs på olika slags marina system. Detta sker på uppdrag av framför allt Försvarsmakten.

Marina aktiviteter

Karlskrona har varit ett centrum för marin verksamhet sedan 1670-talet, då varvet i staden byggdes. Här finns T&E:s provkontor där arbete med verifiering och validering, VoV, utförs på olika slags marina system, på uppdrag av framför allt Försvarsmakten. På provkontoret arbetar cirka 15 personer.

Verksamhet

T&E Marin genomför bland annat VoV-verksamhet inom följande områden:

  • Stål- och karbonförstärkta konstruktioner
  • Diesel- och gasturbinframdrivning
  • Vattenjetsystem
  • Styrsystem för framdrivning
  • Ventilation inklusive eld- och rökkontroll

Vid genomförande av VoV-arbete till sjöss samverkar provkontoret med Marinens Provturskommando.

Provkontoret erbjuder också avancerad utbildning och träning inom det marina området.

Ubåtsräddningsfarkosten URF
Ubåtsräddningsfarkosten URF

Publicerad: 2020-03-05