Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Test och evaluering

T&E Marin

I Karlskrona och Stockholm finns T&E Marins enhetskontor, med ledning placerad i Karlskrona. Vår personal bidrar med kompetens och genomförande av verifiering och validering inom det marina området, framför allt på uppdrag av FMV:s olika marina materielprojekt och av Försvarsmakten.

Verksamhet

T&E Marin levererar anpassade verifierings- och validerings-aktiviteter (VoV) inom både nyproduktion och vidmakthållande genom kvalitetssäkrade och effektiva processer samt metoder.

Vi erbjuder även övriga kunder lösningar enligt önskemål med exempelvis professionell provledning på ett system- och verksamhetssäkert sätt, eller stöd med uppbyggnad av VoV-system inom projekt. Vi stödjer också vid behov enstaka verifieringar och valideringar av viss materiel.

T&E Marin bedriver också utvecklingsstudier och samverkar med Försvarsmakten samt övriga FMV om framtida behov och införande av prov- och mätsystem inom det marina området.

En Stridsbåt 90 HSM färdas med hög fart.

Publicerad: 2020-03-05