Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Test och evaluering

T&E Mark Karlsborg och Skövde

På T&E:s provplatser i Karlsborg och Skövde genomförs verifiering och validering av markstridssystem, som till exempel fordonssystem, ammunition, vapensystem och skyddssystem.

Tekniskt avancerade resurser

På T&E:s provplatser i Karlsborg och Skövde genomförs verifiering och validering, VoV, av markstridssystem, som till exempel fordonssystem, ammunition, vapensystem och skyddssystem. Provplatsen i Karlsborg ansvarar även för att förrådsställd ammunition till Försvarsmakten är funktions- och säkerhetsduglig. 

Verksamhet

VoV av mobilitet och prestanda för militära fordon utförs vid anläggningen i Skövde, som bland annat har tillgång till ett 50 km² övnings- och utbildningsområde.

På provplats Karlsborg genomför T&E VoV av vapensystem och ammunition, men också olika former av skydd; ballistiska-, min- och IED-skydd för fordon och människa.

För miljötoleranstest av ammunition, system eller fysiska produkter, finns ett antal VoV-anläggningar som skapar miljöförhållanden motsvarande klimatzoner från Arktis till tropikerna. Åldersforcering används för att fastställa hur statusen på provobjektet kan förväntas bli i framtiden.

På provplats Karlsborg finns två fasta skjutstationer med tillhörande byggnader för ledning, samband, fysikaliska mätningar och ammunitionstemperering, även mobila VoV-resurser finns att tillgå. Vid behov av längre skjutavstånd kan skjutfältet i Älvdalen användas för VoV-verksamhet.

 

 

Test av hörselkåpor.

Publicerad: 2020-03-05