Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Test och evaluering

T&E Luft Linköping

En stor andel av de svenskutvecklade stridsflygplanen har utprovats här på FMV:s provplats i Linköping. Det närmaste decenniet kommer man att verifiera och validera  JAS 39 Gripenversioner i nära samarbete med industrin och Försvarsmakten.

Utprovar stridsflygplan

T&E:s provplats i Linköping har som huvuduppgift att verifiera och validera flygsystem åt Försvarsmakten och andra kunder. På provplatsen arbetar i huvudsak ingenjörer, testpiloter och tekniker.

En stor andel av de svenskutvecklade stridsflygplanen har genomgått verifiering och validering, VoV, på provplatsen i Linköping. Det närmaste decenniet kommer vi att fortsätta verifiera och validera JAS 39 Gripenversioner i nära samarbete med industrin och Försvarsmakten.

Verksamhet

T&E Luft verifierar och validerar förutom stridsflygplan även helikoptrar, obemannade flygande farkoster, UAV, radarspaningsflygplan, transportflygplan samt de stödsystem som tillhör flygsystemen, exempelvis sensorer, beväpning, räddningsutrustning, flygdräkter och motmedelsutrustning. Provplatsen kan också testa olika plattformars motståndsförmåga mot elektromagnetisk strålning, EMP.

Dessutom tillhandahålls stöd till svenska och utländska kunder med grundläggande träning på deras system innan leverans.

T&E Luft har också en av världens modernaste dynamiska flygsimulatorer. Med prestanda och realistiska förhållanden som motsvararar moderna stridsflygplan kan flygsimulatorn användas för kvalificering och träning av såväl svenska som utländska piloter.

 

Pilot stiger i Gripen

Publicerad: 2020-03-05