Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Test och evaluering

T&E Led Enköping

I Enköping finns T&E:s provkontor för Ledningssystemområdet samlokaliserat med Enköpings Garnison.

Oberoende ledningsstöd

I Enköping finns T&E:s provkontor för Ledningssystemområdet samlokaliserat med Enköpings Garnison. Detta är en stor fördel då verksamheten bedrivs i nära samverkan med Försvarsmakten och dess personal. 

Verksamhet

T&E Led genomför bland annat verksamhet inom verifiering och validering,VoV, inom följande områden:

  • Nationella lednings- och kommunikationssystem
  • Ledningsstödsystem
  • Sensorer
  • Elektronisk krigsföring
  • Taktiska datalänkar
  • Identification, Friend or Foe (IFF) – radarbaserat identifieringssystem
  • Driftskompatibilitet mellan olika system och komponenter

Provkontoret har möjlighet att skapa virtuella miljöer eller kompletta referenssystem kopplade till andra platser i Sverige samt till andra länder.

 

 

Publicerad: 2020-03-05