Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Övrig verksamhet

Försvarsstandardisering

FMV håller samman frågor om standarder inom försvarsområdet genom Försvarsstandardisering, FSD.

Vad är vårt uppdrag?

Försvarsstandardiseringen, FSD, håller samman standardiseringsfrågor inom försvarsområdet. Vi är ett centralorgan och metod- och kompetenscenter för den myndighetsgemensamma försvarsstandardiseringen. Vårt uppdrag är att stödja myndigheter, främst under Försvarsdepartementet, med olika myndighetsgemensamma standardiseringsfrågor

Vad gör vi?

FSD arbetar brett - vårt arbete sträcker sig från att låna ut standarder till myndigheter och industri till att representera svensk försvarsstandardisering i internationella forum.

Vad kan vi hjälpa till med?

Kontakta FSD om du behöver hjälp med:

  • lån av försvars- eller civil standard,
  • rådgivning i standardutveckling,
  • revidering av nationella försvarsstandarder eller om du har ett förslag på nya försvarsstandarder,
  • rådgivning gällande deltagande i svensk eller internationell försvarsstandardisering,
  • certifiering mot nationella försvarsstandarder.

Aktuellt

Just nu ligger vårt främsta fokus på att skapa ett svenskt arbetssätt för att möta de krav som kommer att ställas på Sverige som medlem i Nato.

Publicerad: 2020-03-05