Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Övrig verksamhet

Försvarsstandardisering

FMV håller samman frågor om standarder inom försvarsområdet via Försvarsstandardisering, FSD.

Harmonisera verksamheter

Sveriges försvar och myndigheterna under Försvarsdepartementet är under stor förändring. De ska hantera inte bara den nationella säkerheten, utan även utföra nationell och internationell krishantering, fredsbevarande och säkerhetsfrämjande verksamhet.

En konsekvens av detta är att myndigheterna måste harmonisera sina verksamheter och system för att kunna samarbeta på ett bra sätt med varandra och andra organisationer. Standardisering är ett nyckelverktyg för detta.

Försvarsdepartementet och dess myndigheter har krav på sig att använda sina resurser på ett bra sätt och att effektivisera sina verksamheter. Standardisering bidrar till att optimera användningen av resurser inom myndigheterna och Försvarsdepartementet.

FSD tillhandahåller tjänsterna standardbibliotek, standardisering inom försvarsområdet, certifiering av nationella försvarsstandarder samt unika organisationsidentifierare. Det är till FSD du vänder dig om du vill ha hjälp med rådgivning, låna en standard, ackreditera ditt företag, skapa en ny försvarsstandard eller få ett unikt organisationsidentifieringsnummer.

Försvarsstandardisering, FSD:s webbplats

Publicerad: 2020-03-05