Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Övrig verksamhet

Försvarsstandardisering

FMV håller samman frågor om standarder inom försvarsområdet via Försvarsstandardisering, FSD.

Harmonisera verksamheter

En försvarsstandard är normalt en kravspecifikation, skriven av en försvarsmyndighet för återkommande kommunikation med externa leverantörer, som är framtagen i samarbete mellan alla intressenter, alltså även de möjliga leverantörerna. Den skiljer sig alltså från vanliga tekniska specifikationer som är ensidigt upprättade av myndigheten. Den skiljer sig också från interna instruktioner, som visserligen kan beskriva ”standardiserade tillvägagångssätt”, men som är avsedda för myndigheternas egen personal.

Försvarsstandardiseringen, FSD, utvecklar och tillhandahåller försvarsstandarder i samarbete med sakexperter på myndigheterna, efter önskemål från någon av de myndigheter som ingår vårt ansvarsområde, det vill säga FOI, FRA, FMV, Försvarshögskolan, Försvarsmakten, Kustbevakningen, eller MSB, framför allt när det handlar om kravställningar som är gemensamma för flera av dessa myndigheter.

FSD tillhandahåller också svenska försvarsstandarder till svenska myndigheter och näringslivsintressenter, men även försvarstandarder från andra länder och från Nato. Om du behöver tillgång till civila standarder och arbetar på någon av myndigheterna i listan ovan så kan du också vända dig till oss. Vi kan ge dig tillgång till en upphandlad databas med 165 000 standarder från ISO, CEN, CENELEC, SIS och SEK, och hjälpa dig att hitta även andra, och ibland även köpa in dem åt dig.

Dessutom hjälper vi gärna till med rådgivning och utbildning om standardisering generellt, representerar svensk försvarsstandardisering i internationella forum, och genomför certifiering mot svenska försvarstandarder.

FSD - Försvarsstandardiseringssekretariatet

Publicerad: 2020-03-05