Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Övrig verksamhet

Nationella myndigheten för cybersäkerhetscertifiering, NCCA

FMV är nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering enligt EU:s cybersäkerhetsakt. Inom FMV finns Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering, ICC, som bedriver samverkan och tillsyn enligt EU:s cybersäkerhetakt.

Vid FMV finns även Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet, CSEC, som har uppdrag kopplade till certifiering enligt vissa internationella samarbeten samt medverkar i arbetet med  FMV:s uppdrag enligt EU:s cybersäkerhetsakt.

National Cybersecurity Certification Authority – NCCA

Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering, ICC

ICC ansvarar för frågor som rör cybersäkerhetscertifiering och tillsyn genom FMV:s uppdrag som nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering, samt för att genomföra de uppgifter som följer av EU:s cybersäkerhetsakt.

I uppgifterna för Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering ingår att:

  • Fatta beslut och bevilja tillstånd inom ramen för cybersäkerhetsaktens område och tillhörande beslutade europeiska certifieringsordningar.
  • Ansvara för tillsyn över efterlevnaden av certifieringar enligt det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering.
  • Representera Sverige i Europeiska kommissionens rådgivande grupp European Cybersecurity Certification Group, ECCG.
  • Samverka med nationella och internationella aktörer på området.
  • Bedriva omvärldsbevakning inom frågor som rör cybersäkerhet och cybersäkerhetscertifiering.

Mer om ICC

Titel: ICC Funktionsbrevlåda

E-post: icc@fmv.se

Publicerad: 2021-06-24

Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet

CSEC är sedan 2008 ackrediterat av SWEDAC och internationellt erkänt certifieringsorgan för IT-säkerhet i produkter och system.

Som nationellt certifieringsorgan för IT-säkerhet ansvarar CSEC för det svenska regelverket för granskning av IT-säkerhet i produkter och system enligt standarden ISO/IEC 15408 (Common Criteria).

CSEC licensierar företag som utför granskningar enligt dessa regler, samt övervakar dessa företags arbete. Produkter som certifierats av CSEC används av företag och myndigheter i hela världen och i Sverige bland annat av Försvarsmakten.

Telefon: FMV-Växel +46 8 782 40 00

E-post: csec@fmv.se

Publicerad: 2021-06-24

Läs mer inom cyberområdet