Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Övrig verksamhet

Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering, ICC

ICC ansvarar för alla samverkans- och tillsynsuppgifter som följer av det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering (cybersäkerhetsakten (EU) 2019/881).