Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet

Nationell och internationell samverkan

Internationellt CC-samarbete - CCRA

CCRA är ett internationellt avtal och en samarbetsorganisation för ömsesidigt erkännande av certifikat. CSEC representerar Sverige inom CCRA i rollerna som nationellt certifieringsorgan och signatär. Mål med samarbetet är bland annat att gransning av IT-säkerhet i produkter och system ska ske med hög tillförlitlighet och konsistens.

Mer information samt en lista på medlemsländer finns här.

Europeisk samverkan - SOGIS-MRA

CSEC representerar Sverige inom den europeiska organisationen SOGIS-MRA. Organisationen bygger på ömsesidigt erkännade av certifikat utgivna av medlemsländerna.

Mer information samt en lista över medlemsländer finns här.

Samverkansgruppen för informationssäkerhet - SAMFI

SAMFI är en grupp som består av myndigheter med speciella uppgifter inom informationssäkerhet. FMV/CSEC är en del av denna.

Mer information finns här.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll - Swedac

Swedac är en statlig myndighet som granskar och ackrediterar organisationer utifrån globala standarder. CSEC ackrediterades som nationellt certifieringsorgan år 2008. Swedac utövar regelbundna tillsyner för att säkerställa att CSEC håller den standard som ligger i grund för ackrediteringen.

Mer information finns här.

Externa länkar

Länkarna öppnas i ett nytt fönster.

Common Criteria portalcommoncriteriaportal.org

SOGIS-MRAsogis.eu

SAMFImsb.se

Swedacswedac.se