Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet (CSEC)

Nationell och internationell samverkan

Vi sätter Sverige i första rum på den internationella kartan för att stärka cybersäkerheten tillsammans

 

Internationellt CC-samarbete - CCRA

CCRA är ett internationellt avtal och en samarbetsorganisation för ömsesidigt erkännande av certifikat. CSEC representerar Sverige inom CCRA i rollerna som nationellt certifieringsorgan och signatär. Mål med samarbetet är bland annat att gransning av IT-säkerhet i produkter och system ska ske med hög tillförlitlighet och konsistens.

Mer information samt en lista på medlemsländer finns  här.

 

Security certification

 

 

Europeisk samverkan - SOGIS-MRA

CSEC representerar Sverige inom den europeiska organisationen SOGIS-MRA. Organisationen bygger på ömsesidigt erkännade av certifikat utgivna av medlemsländerna. Mer information om SOGIS-MRA finns här.

SOGIS-MRA medlemsländer:

se

Sweden, CSEC - Swedish Defence Materiel Administration

fi

Finland, FICORA - Finnish Communications Regulatory Authority

no

Norway, SERTIT - Norwegian National Security Authority operates the Norwegian Certification Authority for IT Security

no

Poland, NASK - Naukowa i Akademicka Siec Komputerowa

uk

 United Kingdom, NCSC - National Cyber Security Centre

fr

France, ANSSI - Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information

nl

The Netherlands, NLNCSA - Netherlands National Communications Security Agency, Ministry of the Interior and Kingdom Relations

es

Spain, CCN - Centro Criptológico Nacional, Organismo de Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información

de Germany, BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
at  Austria, Bundeskanzleramt
it Italy, OCSI - Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica
Luxemburg officiella flagga Luxembourg, ANSSI.lu - Agence Nationale de la Sécurite des Systèmes d'Information Luxembourg
HR Croatia Flag Icon | Public Domain World Flags Iconset | Wikipedia Authors Croatia, Information Systems Security Bureau

 

 

Samverkansgruppen för informationssäkerhet - SAMFI

SAMFI är en grupp som består av myndigheter med speciella uppgifter inom informationssäkerhet. FMV/CSEC är en del av denna.

Mer information om SAMFI finns  här.

MUST-arkiv • Cybersäkerhet och IT-säkerhet

 

 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll - Swedac

Swedac är en statlig myndighet som granskar och ackrediterar organisationer utifrån globala standarder. CSEC ackrediterades som nationellt certifieringsorgan år 2008. Swedac utövar regelbundna tillsyner för att säkerställa att CSEC håller den standard som ligger i grund för ackrediteringen.

Mer information finns  här.

 

 

Externa länkar

Länkarna öppnas i ett nytt fönster

Common Criteria portalcommoncriteriaportal.org

SOGIS-MRAsogis.eu

SAMFImsb.se

Swedacswedac.se

 

CSEC loggan.

E-post: csec@fmv.se

Publicerad: 2020-02-24