Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Övrig verksamhet

Försäljning övertalig materiel

FMV ansvarar för att sälja Försvarsmaktens övertaliga materiel. Försäljningen sker på uppdrag av Försvarsmakten som i varje enskilt fall beslutar om försäljning.

Försvarsmaktens kontinuerliga förnyelse av materielstocken innebär att materiel successivt blir övertalig och behöver avvecklas. Försvarsmakten fattar då beslut om huruvida materielen skall överlåtas, destrueras eller försäljas. Vid överlåtelser sker det till:

 • Frivilliga försvarsorganisationer
 • Humanitära insatser
 • Militärt säkerhetsfrämjande materielsamarbete
 • Ändamål som stärker samhället vid svåra påfrestningar i fred (till exempel Räddningstjänst)
 • Andra statliga myndigheter
 • Statens försvarshistoriska museer

Om överlåtelse inte är aktuell beslutas om försäljning, vilken alltid ska genomföras på affärsmässiga grunder och huvudsakligen genom:

 • Mellanstatliga avtal
 • Återförsäljning till ursprungsleverantör
 • Konkurrens på öppna marknaden

Vapen och ammunition säljs inte på den öppna marknaden.

FMV säljer enbart till näringsidkare som uppfyller följande krav:

 • Har en stabil ekonomisk ställning
 • Kan presentera en godtagbar plan för hur affären praktisk ska fullföljas
 • Kan påvisa goda referenser
 • Kan offerera ett för staten totalt sett fördelaktigt pris
Kommisionärsförsäljning

Försäljningar kan även genomföras på kommission, där både privatpersoner och näringsidkare kan vara köpare. För närvarande är Kvibergs Överskottslager AB upphandlad kommissionär. Denne säljer huvudsakligen Försvarsmaktens standardfordon och pallmateriel.

Syftet med kommissionären är att korta ledtiderna från den tidpunkt då Försvarsmakten lägger ett uppdrag på FMV tills materielen sålts och hämtats från lagren. Innan materielen når kommissionären avmilitariseras den — det vill säga anpassas till civilt bruk.

Skapa nytta

Försäljning av övertalig materiel skapar försvarsnytta genom att intäkterna förmedlas till Försvarsmakten och förrådsytor frigörs. I vissa fall säljs materiel som annars skulle destruerats, vilket kan vara kostsamt.

Mycket av Försvarsmaktens utrustning kan användas civilt. Det kan till exempel gälla fartyg som nyttjas för utbildning eller transport, helikoptrar som används till räddningstjänst eller lastbilar för transport.

Genom att sälja övertalig materiel till samarbetsländer eller potentiella samarbetsländer ökar försvarsnyttan. FMV använder, när det är möjligt, försäljning av övertalig materiel för att stärka samarbeten med andra länder. Försäljningar kan också användas i främjande syfte, för att underlätta för nya affärer.

Just nu pågår ingen försäljning. 

År 2016 Bogserbåt Hera - köpare Kållandsö varv AB

År 2017 Bogserbåt Heros - köpare Krandepån Södra AB

År 2017 Flygplan Gulfstream TP102A - köpare Flygteknikcenter i Ljungbyhed

År 2018 Helikopter 10 (AS332M1 Superpuma) - köpare
EX-Change Parts AB

År 2023 Kabelutläggaren HMS Tjelvar – köpare JB Engineering AB

År 2024 Bärgnings- och dykerifartyget HMS Ägir – köpare Skagerrak Shipowners AB

Ulrika Jonsson
Projektledare FM Extern avveckling
E-post: ulrika.jonsson@fmv.se
Mobil: 076-6219339

Per Villaume
Projektledare  
E-post: per.villaume@fmv.se
Mobil: 072-3755010