Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella upphandlingar

Att tänka på vid anbudsinlämning

Gör dig bekant med förfrågningsunderlaget och vilka kriterier som gäller för prövningen av anbuden.

Ha struktur på ditt anbud! Ställ upp i samma ordning och med samma rubriker som i förfrågningsunderlaget.

Kontrollera att alla skall-krav besvarats, och att du i övrigt väl beskriver det som vi efterfrågar i förfrågningsunderlaget.

Ställ inte egna krav eller förslag om förändringar i upplägg, tid, volym och dylikt. Detta kan innebära att vi inte kan jämföra ditt anbud med de övriga. Om du har andra förslag är det bättre att lämna flera anbud, men det första ska alltid motsvara de krav som ställs i förfrågningsunderlaget.

Genom att registrera dig hos Kommers Annons får du automatiskt veta när och om upphandlingen uppdaterats. Tänk därför på att bevaka den e-postadress du angett vid registreringen. Kontrollera alltid om nya uppgifter om upphandlingen tillkommit innan du lämnar ditt anbud. Har du inte hämtat förfrågningsdokumentet direkt från Kommers Annons ansvarar du själv för att kontrollera om några förtydliganden och kompletteringar gjorts. 

Anbudskontoret

Om du har generella frågor om upphandling, annonsering och anbud är du välkommen att kontakta Anbudskontoret på inkopsadministration@fmv.se

Har du ytterligare frågor?

Tycker du att  förfrågningsunderlaget är oklart eller otydligt? Kontakta ansvarig handläggare via den kontaktinformation som finns i den specifika upphandlingsannonsen.