Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Våra miljökrav

Miljökrav vid upphandling

FMV arbetar med att ställa miljökrav vid upphandling. Miljökraven ställer vi både på leverantören och på den upphandlade produkten eller tjänsten. Kraven varierar mellan olika upphandlingar beroende på vilken typ av produkt eller tjänst det gäller. I varje upphandling ska kraven vara proportionella.

FMV har som sin huvudsakliga uppgift att leverera försvarslogistik. Detta innebär att vi utformar och upphandlar försvarsmateriel och tjänster åt Försvarsmakten samt vidmakthåller och vid behov avvecklar materielen. För att minska myndighetens indirekta miljöpåverkan i våra projekt och upphandlingar, arbetar vi med att ställa väl avvägda och relevanta miljökrav på våra leverantörer och den materiel vi anskaffar.

När det finns behov av miljökrav inom ett område arbetar vi fram krav och förslag på hur det går att visa att kraven uppfylls. De moduler med miljökrav som vi hittills har tagit fram hittar du i tabellen nedan.

För dig som är leverantör
De krav som du hittar i modulerna är en hjälp till FMV:s tekniska personal i arbetet med att skriva teknisk specifikation och verksamhetsåtagande inför en upphandling. Kraven har säkrats både ur teknisk synvinkel och legalt, men vi tar tacksamt emot synpunkter för att ytterligare förbättra kvalitén på verktyget. Vi ser därför gärna att ni kontaktar FMV:s miljögrupp, e-post: hallbarhet@fmv.se.

Publicerad: 2022-03-02