Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Säker planering, genomförande och utvärdering av flygövningen ACE 21

I flygövningen Arctic Challenge Exercise 2021, ACE 21, som nyligen avslutades, deltog 70 flygplan från åtta länder. Övningen som planerades och genomfördes från fyra flygbaser i tre nordiska länder kunde genomföras tack vare ett planerings- och utvärderingsverktyg levererat av FMV.

 

 

 

FMV levererade planerings-, övnings- och utvärderingssystemet Command & Control Air Exercise Evaluation (C2AEE) till flygövningen ACE 21. Verktyget finns nu på en stabsplattform inom Flygvapnet.

I flygövningen ACE 21 deltog 70 flygplan från åtta länder. Övningen planerades och genomfördes från fyra flygbaser i tre nordiska länder. Här flyger svenska Gripenplan med amerikanska F 16.

ACE 21-övningen som är en av världens största flygövningar genomfördes från fyra olika flygbaser i tre länder − Norrbottens flygflottilj i Luleå, Bodö flygbas och Örland flygbas i Norge samt Lapplands flygflottilj i Rovaniemi Finland.

Med 70 flygplan inklusive tankerflygplan och ledningsflygplan från åtta olika länder och cirka 3 000 personer involverade krävs en minutiös planering för att garantera flygsäkerheten och samtidigt skapa en så realistisk övnings som möjligt med stora sammansatta flygstyrkor där taktik och procedurer kan övas i en realistisk hotmiljö med simulerade luftvärnssystem.

FMV fick i uppdrag från Försvarsmakten att ta fram ett verktyg för planering, genomförande och utvärdering i en distribuerad miljö på ett säkert sätt på grund av att övningen skulle ledas och planeras från fyra olika flygbaser i tre länder.

Snabb utveckling i samverkan

- Det var högprioriterat för att kunna användas på ACE 21. Den här typen av system tar normalt cirka tre år att ta fram men vi gjorde det på sex månader. Ledningssystem och flygsystem inom FMV har samverkat med industrin och Försvarsmakten. Vi har jobbat som ett team med möten varje vecka. Det har varit intensivt och mycket arbete, säger Hanna Lüning, delprojektledare vid FMV.

Verktyget heter Command & Control Air Exercise Evaluation (C2AEE) och är ett planerings, övnings- och utvärderingssystem på en stabsplattform inom Flygvapnet. Här finns bland annat Officepaket, chatfunktion och videokonferensutrustning, allt med en hög sekretessnivå.

-Med det här systemet gick det att leda planeringen under övningen från vilken av de fyra flygbaserna som helst via videokonferens. För en användare är det en vanlig kontorsarbetsplats. Man planerar passen via delade dokument i samma mappsystem och man delar skärm som på Skype, säger Hanna Lüning.

Höga säkerhetskrav

Flygövningar av denna komplexitet ställer höga krav på flygsäkerhet. På röd och blå sida i övningen vet man inte hur den andra sidan planerar. Men övningsledningen säkerställer att båda sidorna förhåller sig till detta och efter planering har piloterna med sig det mest väsentliga i ett utskrivet dokument som ryms i det så kallade knäblocket, det vill säga i en ficka på flyg-dräkten.

När flygplanen är uppe i luften kan ledningen följa övningen och efter dagens flygpass tar piloterna med sig data från planen och matar in i systemet och där man spela upp övningen och utvärderar passet.  

-Då har man koll på hela kedjan, flygsäker planering, genomförande och utvärdering. Man kan se hur det gick för blå respektive röd sida,  vad det var som hände, om det var någon som flög för nära och så vidare. Det får man i en visuell presentation. Och allt detta i en skyddad IT-miljö, säger Hanna Lüning.


Mer om ACE 21 på Försvarsmaktens webbplats

Publicerad: 2021-06-30