Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Aktuella händelser
Nyhet

Alla 48 Archerpjäser levererade till FMV

I november genomförde FMV leveranskontroll av den 48:e Archerpjäsen vid T&E:s provplats i Karlsborg. Det innebär att den sista av de hittills beställda artilleripjäserna har rullat ut från BAE Bofors och levererats till FMV.

Vid leveranskontrollen genomförde enheten Indirekt eld vid FMV:s verksamhetsområde Armémateriel tillsammans med Test & Evaluering ett antal prover och verifieringar för att se att systemet uppfyller alla krav.

– Vi skjuter mellan 21 och 65 skott per pjäs beroende på konfiguration vid de här kontrollerna, säger Nora Söderby, systemingenjör på Indirekt eld, som nu har provskjutit 45 av 48 Archer-system vid olika leveranskontroller.

Med leveransen av den senaste pjäsen till FMV når projektet en viktig milstolpe och går in i en ny fas. Kopplat till det har FMV tecknat ett avtal med leverantören om en beställning av prototypen till Archer C. Denna version av artillerisystemet kommer ha ett fullt ackrediterat IT-system och det nya taktiska ledningsstödsystem LSS Mark.

Parallellt med anskaffningen av Archer levererar FMV även underhållslösningen för systemet.

Publicerad: 2022-11-24