Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Försvarsföretagsdagarnas fördjupningsseminarier 2020

Under vecka 39 och 40 kommer Fördjupningsseminarier att genomföras under ledning av FMV.

Varje år anordnar FMV, Försvarsmakten och branschorganisationerna SOFF och SME-D Försvarsföretagsdagarna. Som en fortsättning på dessa dagar följer arenadialoger, så kallade fördjupningsseminarier, som riktar sig främst till industrin. Syftet med seminarierna är att ge en djupare förståelse och kunskap om aktuella frågor och behov inom åtta olika delområden.

Under fördjupningsseminarierna kommer de olika arenorna armé, marin, flyg, ledning och logistik samt Marknad och inköp, Forskning och teknikutveckling och Träning och simulering att redogöra för aktuella frågeställningar inom respektive område.

Denna gång kommer vi att genomföra dessa seminarier digitalt. Program för seminarierna kommer att finnas tillgängliga på www.soff.se under rubriken kalendarium.

Tisdag 22 september

09.00-12.00 Ledning
13.00-16.00 Logistik

Onsdag 23 september

09.00-12.00 Armé
13.00-16.00 Träning och simulering (TS)

Måndag 28 september

09.00-12.00 Kommersiellt
13.00-16.00 Forskning och teknikutveckling (FoU)

Tisdag 29 september

09.00-12.00 Flyg
13.00-16.00 Marin

Anmälan

Gör din anmälan på www.soff.se under rubriken kalendarium för att få tillgång till streaminglänk och lösenord.

Plats: Digitalt

Avgift: Kostnadsfritt

Välkomna!

Publicerad: 2020-03-11