Detta skapar en automatisk översättning med Google Translate. Försvarets materielverk tar inte ansvar för eventuella fel.

Du behöver godkänna funktionella kakor för att använda den här funktionen.

Nyhet

Att förhandla fram ett samarbete

Rollen som strategisk inköpare på FMV kan innebära mer än att ansvara för de kommersiella delarna i en upphandling av försvarsmateriel. För Teo Derviskadic handlar det istället om att få ett tiotal länder att samsas om hur de ska samarbeta tillsammans.

För drygt ett år sedan fick Teo Derviskadic, strategisk inköpare på FMV, frågan om han ville ingå i en projektgrupp för ett projekt finansierat av Europeiska försvarsfonden, EDF. Svaret var enkelt.

– Att tacka ja var självklart. Det var precis den utmaning jag sökte för att utvecklas i min roll. Det som lockade mig var möjligheten att få samarbeta med andra internationella myndigheter och tillsammans förhandla fram avtal mot industrin.

Europeiska försvarsfondens syfte är att främja satsningar på forskning och utveckling inom försvarsområdet i EU. Konkret innebär det att företag och organisationer i flera länder tillsammans söker finansiering av EU-kommissionen för olika projekt.

Projektet som Teo Derviskadic arbetar med just nu kallas 5G COMPAD. Här ska ett 20-tal företag designa, ta fram prototyper och pröva en arkitektur för 5G-baserade kommunikationssystem, med målsättningen att påvisa vilka operativa förmågor användningen av 5G kan tillföra när det integreras i system och plattformar på försvarsområdet.

Till de flesta EDF-projekt utses en så kallad ledarnation, och i det här fallet har Sverige den rollen. Ledarnationens uppgift är att upprätta nödvändiga avtal och överenskommelser länderna emellan innan ett avtal kan slutas med industriparterna. Som ansvarig för de kommersiella delarna i projektet är det således Teos jobb att kartlägga, förhandla och utforma de avtal som krävs för att projektet ska fungera smärtfritt och i slutändan ge önskad effekt.

– Det är många frågor som behöver besvaras. Både de deltagande länderna och industrin behöver ha klart för sig vad som gäller, vem som gör vad och vem som ska äga rättigheterna till det som projektet resulterar i. Sen behövs förstås en samsyn i hur vi mäter projektets framgång, säger Teo.

Försvarsprojekt med flera inblandade länder kräver därför ofta att så kallade samförståndsavtal (eller MOU, memorandum of understanding, på engelska) upprättas länderna emellan. Men eftersom det inte finns någon given mall för den typen av avtal krävs ett visst mått av kreativitet.

Man måste alltid tänka till litet extra, för i ett projekt med tio deltagarländer finns lika många viljor och rättstraditioner att ta hänsyn till. Det kan handla om hur något ska levereras, vilka åtaganden som gäller och vad som händer om åtaganden inte uppfylls. Det gäller att vara öppen för olika lösningar.

Teo Derviskadic
strategisk inköpare på FMV

Syftet med samförståndsavtalen är att reglera vilka ingångsvärden som finns för de deltagande länderna – både sinsemellan och gentemot industrin. Här handlar det om att räta ut frågetecken, lyfta skillnader och sedan hantera dem på bästa sätt.

– Ibland hittar vi ingen gemensam väg framåt och då måste vi formulera särregleringar. Men det vill man i största möjliga mån undvika, säger Teo.

För Teo Derviskadic, som har en juristbakgrund och har arbetat med upphandlingar i fem år, är det en stimulerande miljö där han kan använda sin kompetens fullt ut. Att han dessutom får chansen att uppleva kulturella skillnader mellan ett tiotal olika länder och arbetar i ett sammanhang där invanda mönster är tabu är bara en bonus.

– Här blir det sällan tal om ”så har vi alltid har gjort”. Det handlar istället om att vara pragmatisk och hitta den bästa gemensamma lösningen, avslutar Teo.  

Publicerad: 2023-01-26